Aktiviteter

Når du laver aktiviteter hos De grønne pigespejdere er du med til at få vores vision om at give piger mod og sætte verden i bevægelse til at leve og blive til virkelighed. Derfor er det godt, at du kender til vores spejdermetode og de grundlæggende tanker, som vores aktiviteter bygger på.

Læringstrappen

Alle vores aktiviteter bevæger sig opad på en læringstrappe. Den enkelte pigespejder bygger læring oven på det trin, hvor hun befinder sig.

Der er fire trin på læringstrappen:

  • Opleve – at være med til noget eller prøve noget
  • Lære – at tilegne sig viden om noget
  • Anvende – at man kan bruge sin viden i praksis
  • Formidle – at kunne videregive viden, kundskab og holdninger

Spejdermetoden

Når vi laver aktiviteter er seks grundlæggende principper centrale for den uformelle læring:

  • Børn leder børn
  • Learning by doing
  • Læring i små grupper
  • Progression i ansvar og læring tilpasset den enkelte
  • Samarbejde med andre som er forskellige fra én selv
  • Bevidsthed om at drage omsorg for vores omverden

Med vores spejdermetode får pigespejdere allerede fra en ganske ung alder ansvar for egen og andres læring. Det ansvar stiger med alderen og den lederuddannelse, de gennemfører hos os.

Læs hele hæftet, der beskriver baggrund bag og formål med De grønne pigespejderes aktiviteter