Vores projekter

De grønne pigespejdere laver også projekter med ekstern finansiering blandt andet i samarbejde med andre organisationer, fonde, kommuner. Her kan du dykke ned i de forskellige projekter.

Den lille spejderuge

De grønne pigespejdere vil med det nationale skoleprojekt Den lille spejderuge sætte spejder på skoleskemaet i alle landets børnehaveklasser. Målet er at skabe mere naturglæde for eleverne og styrke deres sammenhold. Projektet giver også lærerne ideer til at lukke eleverne ud i det fri for leg og læring.

Ud i naturen med De grønne pigespejdere

Projektet Ud i naturen er et samarbejde mellem De grønne pigespejdere og BROEN Danmark, hvor målet er at få flere børnefamilier ud i naturen og opleve nye fællesskaber der.