Vores projekter

Vi er optaget af at udvide piger og kvinders muligheder for at udleve deres drømme og potentialer. Derfor samarbejder vi med virksomheder, fonde, organisationer for at få større gennemslagskraft. Sammen kan vi mere. Herunder kan du se vores projekter.

Børnene tilbage i fællesskabet

Villumfonden samarbejder med De grønne pigespejdere, Det Danske Spejderkorps og KFUM-Spejderne om at give børn i udsatte positioner bedre mulighed for at blive en del af spejderfællesskabet.

Spejd med pigerne

De grønne pigespejdere samarbejder med pædagoger, SFO’er og Center for Børn og Natur for at udvikle og teste aktiviteter og metoder, der skal få endnu flere piger ud i naturen.

Den lille spejderuge

De grønne pigespejdere sætter med det nationale skoleprojekt Den lille spejderuge spejder på skoleskemaet i alle landets børnehaveklasser. Over 10.000 elever har allerede været med og fået styrket sammenhold og naturnysgerrighed.

GIRLS ACT

De grønne pigespejdere og Tuborgfondet samler unge, virksomheder, politikere og organisationer, der på mangfoldig vis arbejder aktivt for at udvide handlemuligheder for alle piger og kvinder i Danmark.