Alkohol- og rygepolitik

Alkoholpolitik

Børn og unge under 18 år må ikke indtage alkohol i forbindelse med spejderarrangementer. Det anbefales at der ikke indtages alkohol foran børn og unge. Det anbefales, at man ikke optræder beruset i forbindelse med afholdelse af spejderarrangementer. Ved indtagelse af alkohol skal der altid være en ædru voksen til stede. Vær opmærksom på og tag hensyn til de signaler, du udsender vedrørende alkohol, når du opfattes som repræsentant for De grønne pigespejdere.

Rygepolitik

Med indførelsen af rygeloven er indendørs rygning i hytter og spejderlokaler ikke længere tilladt, og De grønne pigespejderes Hovedbestyrelse opfordrer til, at man følger bestemmelserne for skoler, børneinstitutioner mv., som indskærper, at man heller ikke må ryge på udendørs arealer, hvor børn og unge færdes. Forbuddet mod indendørs rygning gælder også, når der ikke er børn og unge til stede.