Formål med aktiviteten

Kendskab til kroppen.
Lære om dråbesmitte.

Materialer

Lang lineal
Snor (9 meter)
Kridt.

Sådan gør du

Vis hvor langt et ny og et host rent faktisk kan nå:
1. Mål snoren og klip den, så den bliver lige så lang, som I ønsker. Hvis I fx skal vise
hvor langt et host mindst når, skal snoren være 3 meter lang (se i tabellen).
2. Lad en fra gruppen holde i den ene ende af snoren. Han eller hun skal stå i midten
af cirklen, I skal tegne.
3. En anden fra gruppen binder den anden ende af snoren fat i kridtet.
4. Hold snoren stram og brug snoren som en passer.
5. Nu kan I tegne en cirkel. Tegn cirkler for både mindst og længst.

Beskrivelse

Når vi nyser eller hoster, slynger vi en masse små dråber væske ud i luften fra vores næse og mund. De små dråber kan indeholde virus og kan smitte andre med sygdomme.
Mindst Længst
Host 3 meter 6 meter
Nys 3,5 meter 8 meter
Kilde: Videnskab.dk