Varighed 20-30 min

Forberedelsestid 5 minutter

Udenfor

Formål med aktiviteten

Pigerne lærer, hvordan det er at være blind og bruge sine hænder som øjne.

Materialer

- Tørklæder til bind for øjnene

Sådan gør du

1. Legen foregår et sted med mange træer. Pigerne deles op i par og den ene får bind for øjnene (brug tørklædet).

2. Den seende fører den blinde hen til et træ, som hun føler på indtil hun mener, hun kan genkende det.

3. Pigerne går tilbage til startstedet, og den blinde skal nu finde tilbage til det træ, hun følte på. Herefter byttes der roller.

Filer