Varighed 10-15 min

Forberedelsestid 5 minutter

Indenfor/udenfor

Emne: Løb/leg

Formål med aktiviteten

En god måde at lære hinandens navne på i f.eks. en ny patrulje.

Sådan gør du

1. Alle står i rundkreds og klapper.
2. En starter med at præsentere sig selv: "jeg hedder ..." og falder ind i den rytme, man klapper i.
3. Højre sidemand fortsætter indtil hele kredsen er nået rundt.
4. Variation: Klap, klap min sidemand hedder (legen er nummer 2 i bogen Spil og Leg).