Varighed 60+ min

Forberedelsestid 20 min

Ude

Formål med aktiviteten

At træne spejderfærdigheder.
Konkurrence.

Materialer

1 syltetøjsglas pr. deltager
Perler
1 rafte
Pløkke til at markere med
Pløkhammer
Huggeblok
Hammer
Syvtommersøm
Snor
3 pæle til at banke i jorden
Mukkert
Brænde
Avis
1 pakke tændstikker pr. deltager
Redningsreb
1 pakke store grydesvampe
Gennemsigtigt litermål med dl. angivelse.
4 skåle
1 vanddunk fyldt med vand
2 stykker tov til banen
Ur til at tage tid
Vat
Tændstål
Læderlap til vinderen

Sådan gør du

1. Forklar reglerne til pigerne.
2. Sæt dysterne i gang.
3. Uddel point efter hver dyst.
4. Kår en vinder.

Beskrivelse

Regler
Hver pige får et pointglas.
1. plads giver 3 perler
2. plads giver 2 perler
3. plads giver 1 perle

Alle dyster er individuelle, men nogle gange konkurrerer man to og to andre gange alle mod alle.

DYST 1:
Raftekast - hvem kaster længst?

DYST 2:
Slå søm i huggeblok – hvem bruger færrest slag?

DYST 3:
Brænde snor over i 1 meter højde - hvem klarer det først?

DYST 4:
Redningsrebkast – hvem kaster længst?

DYST 5:
Hvem flytter mest vand på 2 min. ved hjælp af en grydesvamp?

DYST 6:
Tænd vat med tændstål – hvem får først ild?