Emne: Løb/leg

Formål med aktiviteten

Kimsleg hvor pigerne både bliver udfordret på deres kreativitet, balance og hukommelse.

Materialer

- 6 rafter og 6 tværpinde til stylter
- Besnøringsreb
- Sejlgarn
- Teltunderlag
- 30 småting.

Sådan gør du

1. 30 småting er anbragt på et teltunderlag, der er ophængt i godt 2 meters højde mellem nogle træer.
2. For at kunne betragte kimsspillet må patruljen fremstille 3 par stylter, da jorden ikke må berøres inden for en radius af 12 m fra underlaget.
3. Hver spejder har 2 minutter til at komme frem og betragte genstandene og komme tilbage igen.
4. Betrædes jorden med fødderne, begynder de pågældende forfra igen. Legen er nummer 14 i bogen Spil og Leg.