Kurser

Kurser og uddannelse er et vigtigt fokusområde for De grønne pigespejdere, fordi det løfter vores vision og mission ud i virkeligheden. På vores kurser lærer pigespejdere blandt andet at udvikle og udnytte deres fulde potentiale. Vores forskellige kursustilbud retter sig mod både unge og voksne, og de har fokus på at dygtiggøre ledere og udvikle såvel de spejderfaglige som de personlige kompetencer.

Kan du ikke få kurser nok?

Undersøg kursusudbuddet i de andre spejderkorps og hos Dansk Ungdoms Fællesråd. De er nemlig også åbne for alle pigespejdere.

Spejdermetoden

I De grønne pigespejderes arbejde er seks grundlæggende principper centrale for den uformelle læring:

  1. Børn leder børn
  2. Learning by doing
  3. Læring i små grupper
  4. Progression i ansvar og læring tilpasset den enkelte
  5. Samarbejde med andre som er forskellige fra én selv
  6. Bevidsthed om at drage omsorg for vores omverden

Med vores spejdermetode får pigespejdere allerede fra en ganske ung alder ansvar for egen og andres læring. Det ansvar stiger med alderen og den lederuddannelse, de gennemfører hos os.

Ungleder

Fra det år, hvor medlemmerne af De grønne pigespejdere fylder henholdsvis 12, 13, 14 og 15 år, har de mulighed for at deltage i UnglederSTART, 1, 2 og 3. Det er en kursusrække, der giver den enkelte deltager redskaber til at lede eget liv, skabe engagerede og ansvarsbevidste ledere og udruste deltagerne til at tage selvstændigt ansvar som leder for yngre piger.

  • UnglederSTART er det første kursus, du kan komme på som grøn pigespejder. Det er for spejdere på 11-12 år, og det er her, du møder andre pigespejdere fra hele landet.
  • Ungleder 1 har specielt fokus på at opleve og afprøve praktiske spejderfærdigheder.
  • Ungleder 2 introducerer spejderne til ledelse af sig selv og andre. På dette kursus lærer de bl.a. at opbygge, planlægge og afholde aktiviteter for andre.
  • På ungleder 3 prøver deltagerne i højere grad kræfter med at lede og tage ansvar for sig selv og andre.

Medlemmer, der er mellem 17 og 20 år, har mulighed for at deltage i Ungleder X, der udfordrer erfarne ungledere til at håndtere uventede situationer samt mere komplicerede og større ledelsesopgaver.

Kursustyper

Kurser adskiller sig fra andre arrangementer ved ikke kun at indeholde et oplevelseselement, men også læring og udvikling. Der lægges derudover ved kompetenceudviklende kurser vægt på formidling.

Spejderkursus

Spejderfærdighedstræning med mindst seks timers læringsaktiviteter pr. kursusdøgn., eks. Klatrekursus, hvor kursusdeltagerne både oplever, lærer og udvikler sig.

Lederkursus

Kompetenceudviklende træning med mindst seks timers læringsaktiviteter pr kursusdøgn, eks. Klatreinstruktørkursus, hvor kursusdeltagerne både oplever, lærer og udvikler sig, men også lærer at videreformidle viden om klatring og kundskaben at klatre.

Kursusmodul

Færdigheds- og kompetenceudviklende træning af mindst to timers varighed, som kan indgå i begge af ovenstående eksempler eller som del af et arrangement, event eller lejr.

Når du planlægger et kursus

Hovedbestyrelsen har fastsat en række principper for planlægning af kurser og arrangementer.

pdf Principper for fastsættelse af kurser og arrangementer VIS PDF