Formål med aktiviteten

At lære hinanden bedre at kende.
At øve sig i at spørge andre om noget.

Materialer

1 bankoplade pr. deltager (kopi)
1 kuglepen pr. deltager

Sådan gør du

1. Kopier bankoplader til alle. Brug bankopladerne i filen eller lav dine egne med tilpassede udsagn.
2. Forklar reglerne: Det gælder om at få banko først. Man skal spørge så mange forskellige som muligt for at få banko.
3. Uddel bankoplader og kuglepenne.

Filer

pdf Fællesskabsbanko VIS PDF