Formål med aktiviteten

At lære førstehjælp.

Materialer

Appelsiner
Pincetter
Tandstikker af træ
Tændstikker (uden svovl)
Vand og sæbe

Sådan gør du

1. Knæk tandstikker/tændstikker og put dem i appelsinerne som en splint ville sidde.
2. Fortæl pigerne, hvad førstehjælpen er ved splinter.
3. Lad pigerne fjerne splinterne og rense sårene.

Beskrivelse

Et fremmedlegeme er sjældent rent, og kan give en infektion. Derfor skal det fjernes for at undgå infektion. Hvis en splint stikker ud af huden fjernes den med en pincet. Såret renses efterfølgende. Hvis enden på splinten ikke er synlig, skal der søges læge, for at undgår at splinten kommer endnu dybere ned i huden, hvis du prøver selv.