Formål med aktiviteten

At blive fortrolig med verdenshjørnerne.
Øve orientering.

Materialer

Evt. skilte der angiver verdenshjørnerne.

Sådan gør du

1. Pigerne står spredt i lokalet/på området. Hæng evt. skilte op.
2. Forklar at kameler altid vender ryggen til sandstormen og kryber sammen.
3. Så siger man: "Sandstorm fra syd" . Så skal deltagerne vende sig med ryggen mod syd.
4. Fortsæt med forskellige retninger.

Beskrivelse

Man øger sværhedsgraden ved at have flere retninger end kun nord/syd/øst/vest. Eller ved ikke at have nogle skilte der viser retningen. Eller både uden angivelser og med mange retninger.
Man kan lave legen til en konkurrence, hvor de piger, der vender sig forkert udgår af legen så der til sidst kun er én tilbage, som har vundet. Vedkommende kan den næste "vejrgud", der bestemmer hvor sandstormen kommer fra.

Filer