Varighed 60+ min

Forberedelsestid 30 minutter

Udenfor

Underemne: Koder

Formål med aktiviteten

At pigerne både lærer nogle nye koder og samtidig får en opsummering af nogle af de koder, som de tidligere har lært.

Materialer

- Postbeskrivelser
- Lommeguide (til pigerne)
- Papir og blyant til at skrive med og på

Sådan gør du

Ved denne aktivitet skal pigerne ud på et lille løb omkring koder. Selve løbet vil fungere som et stjerneløb med 4 poster i alt. Når pigerne har løst en post, kommer de tilbage til lederen, som så sender dem ud til en ny og ledig post.

1. Start med at inddel pigerne i hold med 3-4 på hvert hold. (Maks 4 hold)

2. Herefter skal pigerne ud på et lille løb. Hver post er en lille kode, når pigerne løser koden, står der en lille op-gave, som de skal løse, før de kan sendes videre til den næste post.

Post 1: Talkode
Ved denne post skal pigerne løse en talkode. Når pigerne har løst koden, vil nedenstående sætning komme frem. Pigerne skal herefter løse opgaven for at komme videre til næste post.
“I skal nu tælle hvor mange mærker jeres leder har på sin uniform.”
9 19 11 1 12 14 21 20 27 12 12 5 8 22 15 18 13 1 14 7 5 13 27 18 11 5 18 10 5 18 5 19 12 5 4 5 18 8 1 18 16 29 19 9 14 21 14 9 6 15 18 13

Post 2: Røversprog
Ved denne post skal pigerne igen løse en kode, og får herefter en opgave, som de skal løse, før de kan komme videre til en ny post
“Lav en lille sang om koder og syng for jeres leder “
lolavov enon lolilollole sosanongog omom kokododeror ogog sosynongog foforor jojeroresos loledoderor

Post 3: Frimurkode
Ved denne post skal pigerne igen løse en kode, og får herefter en opgave, som de skal løse, før de kan komme videre til en ny post
”Lav fem englehop og fem armbøjninger”
(for koden find dokumentet kodeløb i dokumentbanken)

Post 4: Dobbeltkode - a-k og bagvendt skrift
Ved denne kode kommer pigerne på arbejde, da de har at gøre med en dobbeltkode. Det vil sige, at pigerne først møder denne kode:
onkvl åqkvå oqsvvouåøyp oøa nxsP
Når de har løst den kode, får pigerne dette resultat, som er en baglænskode:
edalb sgals egilleksrof ert dniF
Når de løser ovenstående kode, får de det rigtige resultat som er:
“Find tre forskellige slags blade”

Filer

pdf Printvenlig Beskrivelse Koder Kodeløb VIS PDF