Formål med aktiviteten

At træne orienteringssansen.
At lære verdenshjørnerne.

Materialer

Spejdertørklæder

Sådan gør du

1. Pigerne tager bind for øjnene og stiller sig med god afstand.
2. De starter med front mod nord og får nu at vide, hvilken retning de skal gå. F.eks. 3 skridt mod syd, 5 mod vest osv.
3. Står pigerne med næsen i den samme retning når legen er færdig?

Beskrivelse

Jo dygtigere pigerne er til verdenshjørner, des flere kommandoer sættes på eller flere retninger SSØ, NNV med videre

Filer