Formål med aktiviteten

Nyde biodiversiteten

Materialer

Hvad I har derhjemme: grene, mursten eller lignende

Sådan gør du

Insekthotel og biodiversitet - I skal lave et insekthotel af de materialer I har ved hånden derhjemme. Det kan fx være hule grene, mursten med huller i og lignende.

Rigtig mange ting og processer i naturen hænger sammen. Ved at forbedre levesteder for bier og insekter, skaber vi både bedre biodiversitet, - altså mulighed for at mange forskellige dyr kan leve her, og vi skaber også synergi,- at mange forskellige processer spiller sammen og danner en større helhed (fx fra biernes bestøvning af æbletræets blomster, til æblet på vores tallerken).

Bierne og blomsterne har udviklet et fint samspil og en gensidig afhængighed, hvor blomsterne bruger pollen og nektar til at lokke bierne til. Til gengæld bestøver bierne blomsterne i iveren efter at samle nektar og pollen. Derved sikrer de, at blomsterne udvikler sig til dejlige frugter, bær og frø.

Ved at gøre noget godt for insekter og bier, gør vi samtidig noget godt for os selv, fordi vi i sidste ende får bær, frugt mm.