Varighed 60+ min

Forberedelsestid 5 minutter

Indenfor

Emne: Tro og tvivl

Formål med aktiviteten

Pigerne får en grundlæggende forståelse for begrebet næstekærlighed og får redskaber til at tænke over at være god ved andre i deres hverdag.

Materialer

- Bibelen
- Aviser

Sådan gør du

1. Læs en af lignelserne om næstekærlighed for pigerne. F.eks. ”Den fortabte søn” (Luk. 15) eller ”Den barmhjertige samaritaner” (Luk. 10,25).

2. Diskutér hvad der særligt belyser begrebet næstekærlighed i lignelsen, og lad pigerne komme med forslag til, hvordan næstekærlighed også kan komme til udtryk.

3. Pigerne skal nu læse tre forskellige aviser igennem og finde eksempler på næstekærlighed i dem. De kan også finde eksempler på fravær af næstekærlighed.