Emne: Løb/leg

Formål med aktiviteten

En anderledes kimsleg, hvor pigerne skal se på ting gennem skum.

Materialer

- Vandfad
- Vand
- Sæbe
- 10 forskellige ting

Sådan gør du

1. Et vandfad fyldes med vand med sæbeskum på overfladen.
2. På bunden lægges forskellige ting.
3. Hver deltager puster skum væk et antal gange og kigger samtidig.
4. Bagefter skrives ned, hvad der lå på bunden.
5. Kan laves i hold eller individuelt. Legen er nummer 17 i bogen Spil og leg.