Forberedelsestid 15 minutter

Indenfor/udenfor

Formål med aktiviteten

Pigerne skal udfordre sig selv og blive bevidste om, hvad de hver især kan. På den måde bliver de mere bevidste om deres egne evner og styrker.

Materialer

- Stopur
- Materialer til aktiviteter I selv finder på

Sådan gør du

1. Sammen skal I udfordre jer selv og hinanden på jeres fysiske udholdenhed.

2. Nedenfor er listet nogle forslag til aktiviteter. I kan enten lave udfordringerne sammen som trop, i patruljer eller hver for sig. Prøv selv at finde på nogle flere aktiviteter og afprøv dem.
• Prøv at råbe i 5 min. og bagefter være helt stille i 5 min.
• Prøv at bære så meget I kan, og se hvor lang tid I kan det.
• Prøv at gå så langt I kan, evt. inden for en bestemt tidsramme eller på en bestemt måde – fx mens I holder jer på knæene.
• Prøv at hoppe om kap baglæns samtidig med at I holder hinanden i hånden to og to.
• Prøv at ”gå i bro” og se hvor langt I kan bevæge jer uden at røre jorden, uden at I falder sammen.

3. Snak om jeres resultater i patruljen eller troppen – er det kun fysiske udfordringer eller har det psykiske også noget at sige?

4. Hvordan holder man bedst ud? Er det lettest, når man koncentrerer sig eller tænker på noget helt andet?

5. Er det lettest at udføre aktiviteterne sammen eller alene?

6. Er det rart, når de andre hepper, eller forstyrrer det? Hvorfor? Aktiviteten er en del af Årsmærket 2011.