Forberedelsestid 30 minutter

Udenfor

Underemne: Pionering

Formål med aktiviteten

Formålet med aktiviteten er at give spejderne mulighed for at lære, hvad der er stabilt og ustabilt.

Materialer

- Knobtov
- Rafter

Sådan gør du

1. Du kan vælge at dele pigerne ind i hold, hvis I er mange.

2. Du beder nu pigerne om at bygge en firkant.

3. Gerne så I har fire firkanter, så de kan forme en kasse.

4. De skal nu se, om det er stabilt

5. Det skulle helst være ustabilt.

6. Du beder dem nu om at lave et kryds med rafterne i firkanterne.

7. Du spørg nu dem om det er stabilt.

8. Det skulle det helst være.

9. Det er trekantsprincippet.

10. Du kan eventuelt snakke med dem om de har nogle idéer til, hvorfor kassen ikke er stabil inden de bruger trekantsprincippet.

11. Du kan nu snakke, diskutere og fortælle pigerne hvor vigtigt det er at kunne stabilisere sin pionering. Og spørge hvorfor trekantsprincippet er en vigtig pointe i pionering.

Beskrivelse

Trekantsprincippet bruges også i naturen. Vores fod er et eksempel på en naturlig konstruktion, der bygger på trekantsprincippet. Den består af 26 knogler, som til sammen kun vejer cirka 100 gram, men som kan modstå en belastning på flere hundrede kilo, når du lander i et nedspring. Knoglerne i foden er sat sammen, så de danner flere forskellige trekanter, som du kan se, hvis du kigger på din fod fra forskellige vinkler:
• Hvis du kigger på din fod ovenfra, går der en trekant mellem storetå, lilletå og hæl.
• Hvis du kigger din fod fra indersiden, går der en trekant mellem forfoden, hælen og anklen.
• Hvis du kigger din fod forfra (en andens fod) går der en meget flad trekant mellem oversiden af foden og de sener som danner det nederste af foden.

Filer