Varighed 60+ min

Forberedelsestid 15 minutter

Ved vandløb

Emne: Spejderliv

Underemne: Pionering

Værdi: Friluftsliv og natur

Metode: Problemløsning

Formål med aktiviteten

At lære om vandkraft.
At bruge naturen på naturens betingelser.

Materialer

1 rafte, der er ca. 2 meter bredere end vandløbet
4 rafter a 1,5 meter
2 rafter a 1 meter
6 besnøringsreb
4 bræddestykker ca. 20 cm. bred og 30 - 40 cm. lange
firkantet træplade ca. 30 x 30 cm.
spade
hammer
søm
boremaskine + bor
hjulpisker
piskefløde
skål

Sådan gør du

1. Søm de 4 bræddestykker på den lange rafte, så de danner et vandhjul.
2. Fremstil 2 A - bukke og bind en tværrafte på, så den lange rafte netop passer ind i hullet- Den lange rafte skal kunne dreje rndt.
3. Grav A - bukkene ned på hver sin side af vandløbet.
4. Bor et hul i træpladen på størrelse med hjulpiskerens håndtag. Der skal være samme afstand fra pladens centrum til hullet, som der er på hjulpiskeren fra tandhjulets centrum til håndtaget.
5. Søm den firkantede plade fast med søm på den ene ende af den lange rafte. Det midterste søm skal skal sidde i midten af raften.
6. Vandhjulspiskeren er nu klar til brug.
7. Hæld fløde i skål og sæt under hjulpiskeren. Hold på hjulpiskeren, så klarer vandets kraft at piske fløden.

Beskrivelse

Tag en debat om fordele og ulemper ved vandkraft.

Traditionel vandkraft skabes ved at udnytte den energi, der bliver skabt af faldende eller strømmende vand, såsom i floder og åer. På verdensplan er vandkraft en af de mest udbredte former for vedvarende energi, men i Danmark spiller den kun en lille rolle. I 2015 bidrog vandkraft med 0,1 procent af den samlede danske elproduktion.
Derimod er vandkraft langt mere udbredt i de øvrige nordiske lande – ikke mindst i Norge og Sverige, hvor der er store højdeforskelle i landskabet og dermed gode geografiske betingelser for vandkraft.
De norske og svenske vandkraftanlæg spiller dog en vigtig rolle for Danmark i form af ”ellagre”, som vi kan trække på, når vi ikke får tilstrækkeligt el fra blandt andet vindmøller eller solceller til at dække vores behov. Det kan vi, fordi vi i Norden udveksler energi med hinanden.
Kilde: Energistyrelsen

Filer

pdf Vandmølle VIS PDF