Hvordan bygger man fællesskaber, der giver mod?

– De grønne pigespejdere søger generalsekretær til deres professionelle sekretariat

I et hundrede år har De grønne pigespejdere skabt fællesskaber med det overordnede formål at give piger og kvinder mod. Mod til at afprøve nye ting, mod til at tilegne sig viden og erfaringer, mod til at stille sig i forreste række og mod til at knytte bånd og lave relationer, der giver selvværd og muligheder i livet.

Selvom verden har ændret sig markant siden De grønne pigespejdere blev stiftet, er målet stadig det samme. Og projektet er i vores øjne mindst ligeså relevant i dag, som dengang vi startede.

De grønne pigespejdere samarbejder med en lang række foreninger og virksomheder om at give piger og kvinder muligheder for at udnytte deres fulde potentiale. Vi tager således del i projekter som Ungdomsøen, Spejdernes Lejr og vi samarbejder med blandt andet Dansk Ungdoms Fællesråd, fordi at vi ved, at vi bedst kan nå vores mål, hvis vi arbejder sammen med andre.

Vi leder lige nu efter en ny generalsekretær til vores professionelle sekretariat, som kan være med til at tegne de strategiske sigtelinjer for organisationen og være med til at sikre at vi når vores mål. En central opgave bliver at skabe en transparent og effektiv organisering, som både skaber rum for at vi kan udvikle vores egen organisation, og indgå i spændende samarbejder med andre organisationer.

De grønne pigespejderes organisation bygger i høj grad på frivillighed. Som generalsekretær bliver det derfor også en central opgave at skabe gode og motiverende rammer for vores engagerede frivillige i hele landet.

De grønne pigespejderes sekretariat har til huse på Holmen i København, hvor vi deler hus med Det Danske Spejderkorps og paraplyorganisationen SPEJDERNE. Det betyder, at vi tager del i et dynamisk projektorienteret arbejdsmiljø, hvor der aldrig er langt til god sparring med kompetente projektmennesker med hvem der kan deles erfaringer og tænkes store tanker.

Gode projekter skabes i fællesskab

De grønne pigespejdere søger samarbejder for at nå vores mål om at give piger mod og skabe muligheder så piger og kvinder kan udnytte deres fulde potentiale. Det er en kultur og en tradition vi er stolte af. Derfor er det afgørende, at vi lykkes med at finde en generalsekretær der kan se sig selv i en netværks- og frivilligbaseret kultur, og som samtidig er god til at sikre at visioner og samarbejder udmønter sig i reelle resultater. Vi skal i fællesskab lykkes med at få flere piger til at turde mere. Vi synes selv at det er verdens fedeste job, men vi ved, at det er ligeså vigtigt, at du vælger os, som at vi vælger dig.

For at skabe de bedste betingelser for at vi kan mødes om de ting, som jobbet som generalsekretær indebærer, har vi bygget rekrutteringsprocessen op om en case, der tager udgangspunkt i nogle af de virkelige opgaver, som er vigtige som generalsekretær for De grønne pigespejdere. Følg linket nedenfor, og se hvordan du skal gøre.

GÅ TIL GENERALSEKRETÆR CASEN

Vurderingsgrundlag

Vi mener, at vi skaber de bedste betingelser for en god og ordentlig rekrutteringsproces ved at være helt transparente om vores forventninger til dig som ansøger. Derfor har vi gjort os umage for at fremhæve vores vurderingsgrundlag så tydeligt som muligt:

  1. Forretnings- /organisationsudvikling: De grønne pigespejdere er en organisation med en lang og rig kulturhistorie. Vi mener, som skrevet, at vores mission er mindst ligeså vigtig i dag, som tidligere. Det er imidlertid helt afgørende, at vi formår at kommunikere vores budskaber klart og tydeligt, sådan at piger og kvinder i hele landet finder interesse i vores organisation. I øjeblikket har vi et særligt fokus på at udvikle vores organisation, hvilket blandt andet handler om at iværksætte tiltag der kan understøtte en medlemsfremgang.
  2. Personaleledelse: De grønne pigespejdere har et lille, men dygtigt sekretariat. Vores arbejde er i høj grad projektorienteret, hvilket tager afsæt i en udpræget tillidsbaseret arbejdskultur. Vi håber, at den nye generalsekretær er god til bygge videre på vores tillidsbaserede kultur, og være med til at sikre at vi hver især, med vores forskellige fagligheder, vil være gode til at løfte ambitiøse projekter.
  3. Forandringsledelse: Vi tror at det er afgørende for vores organisation, at bestyrelsen og sekretariatet i samarbejde formår at formidle strategier, visioner og konkrete opgaver sådan at alle vores frivillige ledere rundt omkring i hele landet både forstår, og ved, hvad de skal gøre ifm. med nye tiltag. Dette er helt klart lettere sagt end gjort, og vi betragter evnen til at inspirere og mobilisere frivillige kræfter som en afgørende kompetence som generalsekretær.
  4. Partnerskaber: Hvis vi skal lykkedes med vores ambition om at skabe muligheder og mod for piger og kvinder, ved vi, at vi skal lykkes i fællesskab. Det handler i høj grad om at vi skal række ud til andre foreninger, fonde og virksomheder, og sammen skabe projekter, der kan få flere piger og kvinder til at turde mere. Det er derfor afgørende for De grønne pigespejdere, at generalsekretæren er god til at lave partnerskaber, hvor helheden bliver mere end summen af de enkelte dele, og hvor alle får glæde af samarbejdet.

Proces og vilkår

Tidsfrist for ansøgning: For at komme i betragtning til stillingen skal du uploade din casebesvarelse og dit CV på casefair.dk senest d. 11. september 2019.

Omfanget af din besvarelse: For at sikre lige vilkår for alle, beder vi dig besvare casen på én-to normalsider (ekskl. evt. grafisk materiale eller lignende).

Ansættelse: Der er tale om en fast stilling med 37 timers arbejdsuge. Stillingen er i udgangspunktet begrænset til en femårig periode, med mulighed for forlængelse. Som generalsekretær refererer man til formandskabet for De grønne pigespejdere.

Arbejdssted: De grønne pigespejderes sekretariat har til huse på Holmen i København, Arsenalvej 10, 1436 København K.

Løn: Lønvilkår forhandles med udgangspunkt i dine kvalifikationer.

Jobsamtaler: Der afholdes to samtalerunder. Første samtalerunde afholdes d. 16.-17. september. Anden samtalerunde afholdes d. 20. september 2019.

Tiltrædelse: d. 1. november 2019, eller snarest derefter.

Har du spørgsmål?

Gode projekter skabes som bekendt i fællesskab, og du har sikkert også en masse spørgsmål du gerne vil stille os. Det er du meget velkommen til at gøre ved at kontakte Emil Daniel Christensen fra Socialpsykologerne, som bistår De grønne pigespejdere i rekrutteringsprocessen: emil@socialpsykologerne.com eller på telefon: + 45 51 51 89 80.

Hvis du har spørgsmål til organisationen, kan du også kontakte formand for De grønne pigespejdere, Cathrine Støvring Preussler på csp@pigespejder.dk eller på telefon: + 45 28 93 71 85.

Vi leder efter en generalsekretær, der sammen med nye partnere og tusinder af frivillige ildsjæle vil arbejde for vores dagsorden om at få flere piger til at turde mere.