Underemne: Naturens dyr

Formål med aktiviteten

At være opmærksom i naturen. At opøve iagttagelsesevnen.

Materialer

- Bog om dyr
- Gips til afstøbning
- Bogen Spil og Leg af KFUK spejderne i Danmark
- Lommeguide

Sådan gør du

1. Inden I kan gå igang med den egentlige spor safari, skal I først træne jeres iagttagelsesevnen. Det kan I gøre med forskellige kimslege. Start med nogle kimslege, der er helt enkle og gør dem derefter sværere. Tilpas dem også efter pigernes alder. For at finde inspiration til forskellige kimslege kan bogen Spil og Leg anbefales, I kan også søge på Google.

2. I kan også træne med vendespil. Her skal pigerne iagttage, hvilke brikker de andre vender, og hvor brikkerne ligger.

3. Til spirer og smutter kan lederne lægge en rute med spor ud. Det kan være fodspor, fjer, knækkede grene o.s.v. Inden I sender dem ud på ruten så snak om, hvad det er, de skal være opmærksomme på. Lav gerne forskellige ruter med forskellige sværhedsgrader.

4. Nu skal spirer og smutter ud og finde rigtige dyre aftryk. Når de har fundet et godt og tydeligt aftryk fra et dyr, skal de lave en gipsafstøbning af det. Gipsafstøbningen tages med hjem og ved hjælp af bl.a. lommeguiden finder I ud af, hvilke dyr, det er. Noter også hvor og hvornår sporet er fundet. Lav gerne en hel udstilling i jeres spejderhus.

5. Spejderne skal lave sporhistorier for hinanden. Det er en iagttagelses opgave, der går ud på at "aflæse" små dagligdags begivenheder kun ved hjælp af afsatte spor. Find et ubevokset stykke jord eller grusareal - et sted, der kan rives med en rive.

6. Gør eventuelt den ene ende af arealet vådt, for så kan I studere forskellene i fod- og andre aftryk i tør og våd jord.

7. Nu skal spejderne lave små sporings opgaver for hinanden. Det kan for eksempel være: Mona kommer ind fra den ene side med en fyldt vandspand i den højre hånd (højre fodspor er kraftigst og lidt vandpjask på jorden). Hun møder Gerda, som kommer fra den anden side. De standser og snakker sammen - spanden sættes på jorden (hvor den efterlader et mærke), og så går de videre i hver deres retning.

8. En anden lidt sværere opgave kan være: En cyklist passerer, standser (støtter den ene fod på jorden), tager et stykke tyggegummi (tyggegummipapir på jorden), starter og cykler videre.

9. Find selv på flere.

10. Find et dyrespor og prøv at følge det. Det kan for eksempel være et fuglespor - hvor langt kan I følge det, og hvilken fugl er det?

11. I kan også finde et fodaftryk fra et menneske. Kan I bestemme hvilke slags sko vedkommende har på, og hvor langt kan I følge det? Er det en person med korte eller lange ben?

12. Lederne laver en rute med forskellige spor, som spejderne skal følge. Lav gerne flere ruter med forskellige sværhedsgrader og gerne med en historie, som spejderne skal kunne se kun ved hjælp af sporerne.

Filer

pdf Printvenlig Beskrivelse Naturens Dyr Spor Safari VIS PDF