Emne: Tro og tvivl

Formål med aktiviteten

Tankestarteren er et oplæg til den gode samtale om de store spørgsmål i livet, dvs en måde at sætte tanker og samtalen i gang med en aktivitet/leg, fortælling, billeder og spørgsmål. ’Tankestarteren’ er et kvadratiske tryk med billeder og ord, hvis formål er at ’starte tankerne’ hos børn/unge og ledere og skabe et fælles fokus for samtalen. Tankestarteren tager udgangspunkt i et vedkommende og almenmenneskeligt emne, som børn og unge i forskellige aldre kan forholde sig til. Tankestarteren kan bruges for sig selv som et helt aktivitetsprogram eller som en del af en andagt. Kan også bruges som en del af et løb, hvor aktiviteterne lægges ud som forskellige postopgaver.

Materialer

I det vedhæftede materiale handler de to tankestartere om Mod: Tør du? Frygt ikke! og om TAK?!

Sådan gør du

1.Tankestarterens tema introduceres med en leg og en fortælling (5-15 min.) – se oplægget til den enkelte tankestarter nedenfor.

2. Herefter samles børn og ledere i små grupper omkring hver sin tankestarter (ca. 4-6 personer om hver). Det er fint, hvis der sidder en leder/assistent i hver gruppe, som kan agere ordstyrer og hjælpe samtalen på vej. Vær ikke bange for at give tænke-tid, hvor der kan blive stille, inden tankerne bliver til ord, og tungen kommer på gled. Det er vigtigt at understrege, at man ikke skal nå omkring alle billeder og spørgsmål, men at det er fint nok at snakke om det, som billeder og spørgsmål sætter i gang hos den enkelte gruppe. Sæt ca. 7-10 minutter af til samtalegrupperne omkring tankestarterne.

Brug evt. tankestarteren på et ledermøde, så alle ledere prøver det, inden de skal sidde med i samtalegrupper med børnene.

Til hver tankestarter foreslås forskellige aktiviteter og en fortælling fra Bibelen. Vælg selv et eller flere oplæg i forhold til hvad du tror kan bruges netop med jeres gruppe.

Overvej følgende:
• Hvordan skal grupperne omkring tankestarterne sammensættes?
• Kan de ældste deltagere eller hjælpeledere fungere som ordstyrere blandt de mindste?
• Hvornår passer det bedst at bruge tankestarteren i forhold til jeres øvrige program?
• Hvordan instrueres de andre ledere til tankestarter-samtalen? (giv dem evt. samtale- kopiarket).

Filer

pdf Vejledning Tankestartere Enkelt Side VIS PDF
pdf Tankestartere 315x315 Mm VIS PDF
pdf Kopiark Til Tankestartergruppe 'Tør Du Frygt Ikke!' VIS PDF
pdf Kopiark til ’Tak' VIS PDF
pdf Fortælling til ’Tør du Frygt ikke' VIS PDF
pdf Fortælling 'Tak' VIS PDF