De grønne pigespejdere modtager en millionbevilling til at sætte snobrød og sammenhold på skoleskemaet

01.11.2018

Fra næste år skal skolens yngste elever ikke kun lære at sidde stille og at række fingeren i vejret. De skal også lære at være spejdere i det nationale projekt Den lille spejderuge, som De grønne pigespejdere gennemfører med tilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv.

I fem dage skal eleverne være spejdere med friluftsudfordringer, spejdernavn, naturudforskning, samarbejdsøvelser og fællesskabsråb.

”Med Den lille spejderuge byder man på løsninger på to af samtidens udfordringer. For det første, at mange danske børn ikke kender naturen og ikke opsøger den. For det andet, at rammerne i klasseværelset ofte tilgodeser en bestemt måde at lære på og fastlåser sociale relationer,” siger Birgitte Meisner Nielsen, generalsekretær i De grønne pigespejdere og fortsætter:

”Vores erfaringer med spejderne er, at det giver glæde og udfoldelsesmuligheder at være i naturen. Der skaber også en robusthed, som børn i dag kan bruge, når de færdes i en hurtig omskiftelig virkelighed. Vi ser det som en investering i børns mentale sundhed.”

Gode vaner i tidlig alder

Undersøgelser har vist, at så snart børn starter i skole, er de langt mindre udendørs end før. Den udvikling vil De grønne pigespejdere vende ved at give eleverne gode naturvaner i en tidlig alder.

De grønne pigespejdere har fået bevilliget 1,4 millioner kroner i tilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv, som Friluftsrådet uddeler. Friluftsrådet ser et stort potentiale i at bruge spejderaktiviteter i skoleundervisningen for de mindste elever.

”0. klasserne er porten til skolelivet, og derfor tror vi, at der er et helt særligt potentiale i at udvikle aktiviteter til dem. Aktiviteterne i Den lille spejderuge kan både være med til at skabe sammenhold i klasserne og give børnene en smagsprøve på friluftslivet, så de får lyst til mere. Når ugen er ovre, vil lærerne også være klædt på til at bruge metoderne i undervisningen resten af året,” siger Jan Ejlsted, direktør i Friluftsrådet.

Med Den lille spejderuge bliver lærere i 0. klasse tilbudt et gratis endagskursus om naturformidling i børnehøjde. Klassen modtager en krible-krable kuffert med udstyr til at lære og lege i den nære natur lige uden for klasseværelset. Derudover medfølger der et undervisningsmateriale til fem hele skoledage.

”I undervisningsmaterialet bruger vi vores styrke som spejdere, nemlig at koble friluftsliv og naturoplevelser med samarbejde og et stærkt fællesskab. Her kan vi noget særligt, som vi med Den lille spejderuge vil give til endnu flere børn,” siger Birgitte Meisner Nielsen.

Den lille spejderuge finder sted for første gang til september 2019.