De rappeller hele natten for velgørenhed

03.02.2019
Billedet fra Hjallerups Facebookgruppe, da de indgik samarbejdet med 24 timer for julemærkehjemmet i Hobro

“Jeg var ikke et sekund i tvivl. Det skal vi bare være med til det her,” siger Kit Hartmann Hansen, da pigespejderne kontakter hende for at høre om Hjallerup gruppes deltagelse i en lokal event, der skal skaffe penge til julemærkehjemmet i Hobro.

Kit er gruppeleder i Hjallerup og det var hende, der traf beslutning om, at selvfølgelig skulle De grønne pigespejdere støtte op om initiativet “24 timer for julemærkehjemmet i Hobro”, hvor lokale foreninger på hver deres måde i løbet af 24 timer den 16. februar kl. 10.00 laver en aktivitet i et døgn for at samle penge ind til hjemmets overlevelse.

Hos pigespejderne tager de det som en udfordring og rappeller i 24 timer. Nysgerrige forbipasserende kan få en tur for 50 kroner som så går til indsamlingen.

“Så meget spejderånd”

“Vi tjener ikke på det, men vi bidrager til at julemærkehjemmet kan bestå. Der er så meget spejderånd i det her. Vi viser, at spejdere tager ansvar i samfundet og gør noget godt for andre,” siger Kit.

Foruden rappelling vil de ældre pigespejdere også holde liv i et bål i 24 timer og lave tre måltider over bålet. Så får de nemlig Bålmager-mærket i samme omgang.

Der er gang i den i Hjallerup. Nogle gange må de også sige nej, fordi lederressourcerne ikke rækker. Men den 16. februar er de med. Selv om det kræver lidt at være til stede hele natten og Kit må afbryde en 40-års fødselsdag, så finder de nordjyske pigespejdere i høj grad mening med velgørenhedsmaratonen, ligesom de også deltager i Stafet for livet.

Selv de mindste er med

“Når vi deltager og bakker op om den her slags lokale initiativer, så gør vi det også fordi, der er så meget læring i det her for vores spejdere. Vi får så mange gode snakke om, hvad et julemærkehjem er, og hvordan hverdagen mon ser ud for de børn, der bor der, ikke mindst når de kommer hjem,” fortæller Kit.

De snakke er med til at understrege noget af det fineste ved spejderbevægelsen, mener Kit.

“Det giver sammenhold, men aller vigtigst så giver det en ansvarsfølelse, der rækker ud over dig selv,” siger hun.

Det er hele gruppen fra de mindste spilopspejdere til seniorspejderne, der deltager i støtteeventen. Spejderne betaler 50 kroner for forplejning og det overskydende beløb går ind i gruppens donation til julemærkehjemmet.