Få flere penge til spejdergruppen

02.03.2020

I første halvår af 2020 er der gode muligheder for at skaffe flere penge til gruppens arbejde, grej eller projekt i lokalsamfundet. Nordea og Friluftsrådet har puljer, der egner sig særdeles godt til spejdergrupper.

Bålhytte, aktiviteter for flygtninge, uddannelse som klatreinstruktør – ideerne er ofte mange og pengene til tider små i lokale spejdergrupper. Lige nu er der åbent for ansøgninger til to puljer, der over en bred kam støtter frilufts- og foreningsliv.

Liv i lokalsamfundene

Nordea-fonden har annonceret, at de vil uddele 60 millioner kroner til projketer i mindre lokalsamfund. Puljen “Her bor vi” har frist 1. maj og igen 1. august.

Læs hvordan du kan søge penge til dit projekt

Friluftsrådets egen pulje til medlemsforeninger

Hos Friluftsrådet er der 1. maj ansøgningsfrist for projekter til Lokalforeningspuljen. Lokalforeningspuljen i Friluftsrådet har til formål “at styrke lokale foreningers arbejde med friluftsliv i hele landet. Der er fokus på initiativer, der fremmer befolkningens muligheder for at opleve naturen.”

Hvad kan der søges til?

Aktiviteter og projekter, der styrker lokale foreningers formålsbestemte frivillige arbejde med friluftsliv, herunder materialer og faciliteter, der direkte understøtter foreningernes daglige virke og løbende arbejde med friluftsliv.
Aktiviteter og projekter, der forbedrer rammerne for foreningsarbejdet inden for friluftsliv.

Læs mere om Lokalforeningspuljen og søg støtte