Køn, klima og ligestilling: Pigespejder med i nyt Kvinfo-projekt

02.03.2021

Pigespejder Ea Maria Arnkov er kommet med i Kvinfo-projektet om køn, klima og ligestilling. Hun er forventningsfuld og vil bidrage til debatterne ved at trække på sine praktiske pigespejdererfaringer.

Vil du også være med? Oplysninger om hvordan, du kan komme med, er i bunden af artiklen.

Ea Maria Arnkov fra Team Pigespejderidentitet har fået tildelt en af de seks pladser i et nyt projekt Kvinfo har lavet. Projektet hedder ’Unge stemmer for ligestilling i Norden’ og ud over pigespejderen Ea, er andre unge fra forskellige ungdoms- og studenterorganisationer også samlet til projektet. Sammen kommer de sammen til at deltage i en række workshops, der handler om køn, ligestilling og klima. Her får de ny viden og konkrete metoder til at arbejde med emnerne.

Vi har talt med Ea om hendes motivation for at være med i projektet, og hvad hun håber at få ud af det, når de første workshops begynder at rulle af banen i slutningen af måneden. Hun glæder sig enormt meget, og har flest tanker og holdninger på hjerte, når det gælder emnerne køn og ligestilling. Samtidig er hun også åben for og spændt på at lære mere om klima.

Pigespejdernes erfaringer, kan bidrage til debatten

Ea mener, at vi som pigespejdere lærer meget om at være selvstændige gennem pigespejderværdierne og den praktiske applicering af dem. Gennem det stærke pigefælleskab lærer vi, at vi kan alt, ”selvom” vi er piger.

”Jeg kan godt lide at bruge symbolet med en rygsæk. Som pigespejdere ved vi, at vi ikke skal tage mere med end det, vi selv kan bære. Vi er udelukkende kvinder, så vi kan ikke kaste de tunge ting over på nogle mænd. Vi må bære dem selv. Det kan vi godt, selvom vi rent biologisk er fysisk svagere end mændene. Så kender vi bare vores egne grænser og tager lidt mindre med,” forklarer Ea.

Hun gør det samtidig klart, at det skal ses som en styrke at kende sine egne grænser. Derfor ser hun det også som en styrke at kunne bede om hjælp, når man har brug for det. Hvis man gør, alt man kan, kan man ifølge Ea sagtens bede både andre kvinder såvel som mænd om hjælp.

Mændenes syn skal ikke glemmes

Selvom vi lærer meget i pigespejderland, mener Ea dog også, at det er vigtigt nogle gange at tale med andre om køn og ligestilling – især mændene.

”Det fede ved pigespejderne er, at jeg har fået et stærkt kvindeligt syn på tingene, som jeg så kan tage med videre og debattere. For mig handler det ikke om kampen for kvinder i form af at vi skal vinde over mændene. Det handler om at embrace at man er en kvinde, ligesom man kan gøre som mand. Det er ligestilling frem for kvindekamp. Derfor er det vigtige også at tage mændene med i debatten, så de ikke føler sig handlingslammede, sådan som vi har set eksempler på i 2020. Vi skal få en forståelse for deres syn også,” siger Ea eftertænksomt.

Hun håber på at kunne tage de nye indsigere, hun får, med tilbage til pigespejderne. Hun vil gå åbensindet til workshopsne og se, hvad hun kan lære af de andres syn på ligestilling.

Håber at få vækket sin lyst til klimapolitik

Hvor Ea brænder for emnerne køn og ligestilling, har hun det anderledes med klima-emnet. Om klima og politik generelt beskriver Ea, at hun aldrig har interesseret sig særligt meget for det. Det vil hun dog gerne ændre på. For selvom hun normalt kan blive slået ud af debatter om klima, har hun fundet modet og viljen til at ændre sin indstilling.

”Jeg håber at projektet kan vække min interesse for klima og give mig lyst til at forholde mig til, hvad der sker på det område. Sådan som jeg ser det er interessen nemlig første skridt på vejen til at kunne skabe forandring,” siger Ea.

Vil du også være med?

Hvis du er pigespejder mellem 18 og 30 år, har du muligheden for at komme med til workshopsne med Ea. Der er nemlig plads til at 4 ekstra pigespejdere deltager i projektet.

Du skal kunne deltage i workshops følgende datoer:

  •  30 marts kl.16-19 (på zoom). Temaet er: Ligestilling i et intersektionelt perspektiv
  • 13 april kl.16-19 (på zoom). Temaet er: Uddannelse og arbejdsliv i et kønsperspektiv
  • 29 april kl.16-19 (på zoom). Temaet er: Klimaforandringer og køn

Nb. Som udgangspunkt foregår det hele på Zoom, men hvis restriktionerne alligevel lempes, vil det muligvis blive ændret til fysisk fremmøde – og dette højst sandsynligt på Fyn. Derfor ser vi allerhelst, at du har mulighed for at tage til Fyn på en hverdag, hvis det er. Du må gerne skrive det i mailen, om dette er muligt for dig, men hold dig ikke tilbage med at søge, selvom det ikke er muligt at komme til Fyn.

Skriv en mail til Ea@pigespejder.dk

Du må meget gerne skrive et par linjer om din motivation for deltagelse. Vi ser med positive øjne på diversitet i korpset, så søg uanset din faglige baggrund, seksualitet og hvilken position i korpset du har.

Send mailen til Ea@pigespejder.dk senest d. 16 marts