Ny strategi vedtaget: Fire nye fokusområder

28.05.2024

På Delegeretmøde 2024 klappede de delegerede den nye strategi for De grønne pigespejdere 2024-2028 hjem. Det er en strategi, som er bygget på vores vision, mission og otte pigespejderværdier.

Delegeretmøde 2024 var et brag af en demokratifest, og det står nu klart, hvordan de strategiske pejlemærker for de kommende fire år ser ud.  

Inde i salen i Nyborg blev den nye strategi, som skal være gældende fra 2024 til 2028, klappet hjem af de delegerede. Det er en strategi, der bygger på tidligere strategier, på vores vision, mission samt de otte pigespejderværdier.  

Strategien har fire fokusområder, som sætter fællesskabet før det individuelle: Vi starter i fællesskabet, herefter individet i fællesskabet for til sidst at orientere os i omverdenen, vi bevæger os i – både sammen og hver for sig. 

De fire fokusområder lyder således: aktivt fællesskab, ro på, frirum og bæredygtigt engagement.

Værdierne er blevet skrevet tydeligere frem, så også folk, som ikke kender os, kan forstå den helt særlige pigespejderidentitet. 

Men vil du gerne vide lidt mere om, hvad det betyder med den nye strategi, hvorfor den er blevet lavet og ikke mindst, hvordan vi er kommet frem til strategien, så kan du læse med her.  

Hvorfor ny strategi?  

Vi lever i en verden, som er i konstant bevægelse, og med den nye strategi bliver blikket rettet på, hvad der betyder noget for vores medlemmer. Strategien møder dem, hvor de er.  

Vi tager vores medlemmers hverdagsliv med ind til de ugentlige spejdermøder. Vi viser dem forståelse og anerkender deres håb, drømme og bekymringer for verden.  

Efter både interne medlemsundersøgelser, inputs fra teams og regionsledelser samt forskningsrapporter og meget mere, er der flere ting, der står helt klart:

Unge er  blandt andet optagede at klimaet, og de bekymrer sig og efterspørger handlekompetence.

Vi ved også, at de ønsker sig et fællesskab, hvor de kan være, lige præcis som de er, og vi ved, at de ønsker sig en mangfoldighed af rollemodeller, de kan spejle sig i.  

De vil gerne have et aktivt fællesskab, hvor der er plads til at sprænge andres forventninger til, hvad de kan – og det må gerne være sjovt samtidig.  

Hvordan er vi kommet frem til strategien?  

Strategien bygger videre på tidligere strategier, så vi kan bruge, alt det, vi allerede ved, virker.  

Der er brugt meget energi, både internt og eksternt, på at finde frem til al den viden, som vi har lagt til grund for at lave den nye strategi.  

Der er blandt andet lavet en intern medlemsundersøgelse om unge pigespejderes engagement.

I undersøgelsen svarede 116 pigespejdere på, hvad de ønskede sig af fællesskabet og aktiviteterne, og ikke mindst hvad de drømte om i fremtiden.  

Formålskommissionen, der blev nedsat til Delegeretmøde 2022, har undersøgt pigespejderland og spurgt ind til, hvordan pigespejderne oplever aktiviteter, og hvad de ser er vigtigst i fællesskabet.  

Der er også blevet læst og analyseret 20 forskningsrapporter og undersøgelser om børn og unges hverdagsliv, livsbetingelser og ønsker til fællesskaber, ligesom seks samarbejdspartnere er blevet interviewet og har fortalt, hvad de har lært af samarbejdet med os. 

Den indsamling af forskellige af løbende inputs har gjort, at vi undervejs har både tilpasset og ændret strategien, og det har faktisk været mere end et år, før den var færdig. 

Vi vil selvfølgelig gerne takke alle, der har været med til at bidrage og tænkt kritisk med i udarbejdelsen af De grønne pigespejderes strategi for 2024-2028.