Partnerskab: Materiale sendt ud til landets kommuner om Spejdernes Lejr 2022

17.12.2018

Der er behov for en bred kompetenceprofil til arbejdet med at finde den kommende værtspartner. Til at bidrage, hjælpe og støtte Styregruppen i processen med udarbejdelse af materiale og konkret udvælgelse af en kommende værtspartner og kontrakt, har Styregruppen hentet hjælp fra spejderkammerater. De har alle konkret erfaring med planlægning og afvikling af store lejre og grundig forståelse af, hvad der er vigtigt, når vi skal vælge. Det har været vigtigt for Styregruppen, at dem, vi har hentet hjælp fra, ikke er involveret i arbejdet med udarbejdelse af specifikke oplæg fra en kommune. Vi får hjælp fra Charlotte Flaskager, Søren Eriksen og Allan Vejvad.

Overblik over forløb op til udvælgelse

Forløbet for evaluering og udvælgelse af værtspartner er forholdsvist enkelt: Der er sendt en invitation ud til alle borgmestre 15. december 2019 med beskrivelse af, hvad Spejdernes Lejr er for en størrelse og en opfordring til at byde sig til. I løbet af februar modtager Styregruppen oplæg, som de vurderer indledningsvist, og hvorfra de udvælger et antal, som de besøger og evaluerer. Styregruppen vurderer oplæggene ud fra kriterier, som er opstillet, før de begynder at modtage oplæg.

Underskriver kontrakt til august

Styregruppen træffer beslutning om en kommende værtspartner i maj 2019 og derefter starter det mere specifikke forløb omkring afklaringer, kontraktudarbejdelse mv. I august 2019 underskriver den kommende værtspartner for Spejdernes Lejr 2022 og Spejderne en aftale. Forud for underskrivelse godkender bestyrelsen kontrakten.

Vi ved, at flere kommuner allerede er i gang med at forberede et oplæg til os. Dem glæder Styregruppen sig til at modtage.

Husk, at man er altid velkommen til at stille spørgsmål til styregruppen

Med spejderhilsen  Styregruppen for Spejdernes Lejr

Claus Rantzau, Jan Tolstrup, Niels Dam, Elise Møllegaard, Søren Hesseldahl og Grete Bækgaard Thomsen

Materialet til kommunerne findes her:

https://spejderne.dk/2018/12/spejdernes-lejr-2022-soeger-vaertspartner/