Postkort fra pigespejderne på DUF Delegeretmøde 2023

13.12.2023
Sarah Vestergaard, De grønne pigespejderes Styrelsesmedlem i DUF

DUFs Delegeretmøde 2023 er løbet af stablen, og De grønne pigespejdere var selvfølgelig stærkt repræsenteret. Her er de vigtigste takeaways fra aftenen.

I sidste uge havde DUF indkaldt til delegeretmøde, som er deres årlige generalforsamling.

Det minder meget om delegeretmøde, som du måske kender det i De grønne pigespejdere. Her repræsenterer man bare ikke sin gruppe, men sin forening eller sit korps.

DUF står for Dansk Ungdoms Fællesråd, og er en paraplyorganisation for cirka 80 børne- og ungdomsorganisationer. I weekenden skulle der vælges ny bestyrelse og stemmes om forskellige udtalelser – altså hvad DUF skal mene om bestemte ting.

Repræsentanter fra De grønne pigespejdere

De grønne pigespejdere stillede op med et stærkt hold bestående af:
  • Caroline Friis, som har siddet i Styrelsen (bestyrelsen i DUF) de sidste tre år, men som fratrådte på delegeretmødet i weekenden.
  • Sarah Vestergaard, som er nyt Styrelsesmedlem. Hun har dermed deltaget på delegeretmøde som styrelseskandidat.
  • Cornelia Møbjerg, som sidder med i Team Samfundsengagement, og som deltog som almindelig delegeret med stemmeret.
  • Siri Hallgren, som også sidder med i Team Samfundsengagement, og som også deltog som delegeret med stemmeret.
  • Cecilie Bernhard Hansen, som er forperson for Samrådet. Samrådet er den gruppering, pigespejderne sidder med i, i DUF sammen med de andre spejdere, FDF’erne, KFUM-spejderne og K og DUI leg og virke). Cecilie deltog som observatør.

Tre vigtige nedslag fra mødet

Hvad blev der så drøftet og besluttet? Siri Hallgren fortæller:

  • Plantebaseret mad

– De grønne pigespejdere var medstillere på et forslag om at gøre plantebaseret mad til standardvalget ved tilmeldelse til et DUF-arrangement, fordi det formentlig vil føre til, at flere vælger at spise vegetarisk til disse arrangementer. Kød kan stadig tilvælges. Der kom meget debat ud af forslaget, som blev stemt igennem.

  • Ungeinddragelse i kommunerne

– Der var desuden et forslag til en udtalelse om ungeinddragelse i kommunerne. Ungeinddragelse spiller rigtig godt sammen med pigespejderværdierne om at give unge ansvar og tillid. Det var et ret enigt DUF, der vedtog dette forslag.

  • Frivillighed

– Der var også et generelt tema om frivillighed, som især kom til udtryk ved den temapolitiske drøftelse, som er en runde workshops. Vi var alle på forskellige workshops, som handlede om alt fra engagement af frivillige, facilitering og hvordan vi er frivillige i dag ift. tidligere.

Hvad tager vi med hjem?

Siri Hallgren fortæller, at det i høj grad er emner som frivillighed og paradokser inden for frivillig ledelse, de er blevet klogere på og tager med hjem.

– Det kan være paradokset mellem både at skulle skabe et særegnt fællesskab, men også samtidig være åben overfor nye medlemmer og udefrakommende. Det kan også være paradokset med både at skulle være et forpligtende fællesskab og skabe kontinuitet og stabilitet, men samtidig give plads til den nye frivilligvirkelighed, hvor der er behov for fleksibilitet. Her er det i alle tilfælde vigtigt at balancere mellem de to og måske endda italesætte, at det er en svær balance overfor de frivillige, siger hun.