Projekt for at fange børn og unge i udsatte positioner er nu evalueret

10.03.2023

Under titlen ’Børnene tilbage i fællesskabet’ har De grønne pigespejdere og tre af Spejdernes øvrige medlemskorps de seneste år haft muligheden for at starte – eller udvide eksisterende grupper i udsatte boligområder med henblik på at få flere børn og unge tilbage i fællesskabet efter Corona.

Projektet startede op i 2021 med støtte fra Villum Fonden. Projektets overordnede fokus har været at understøtte børn og unge i særligt udsatte positioner til at opnå bedre trivsel og indhente fagligt efterslæb som følge af nedlukningerne under Corona. Dette er sket gennem adgang til forskellige børne- og ungefællesskaber med udgangspunkt i spejdermetoden.

I alt er der blevet igangsat 10 indsatser under projektet og derudover er der givet cirka 100 fripladser til udsatte børn og unge i hele landet. Blandt andet har De grønne pigespejdere opstartet en ny spejdergruppe i Tingbjerg uden for København. Her mødes pigespejderne til spejderaktiviteterne i Fælleshaven mellem boligblokkene.

I løbet af projektet har spejderkorpsene samarbejdet med over 30 forskellige partnere og lokale events. Blandt andet kommuner, boligsociale helhedsplaner, NGO’er, og forskellige aktivitetsforeninger har været involveret for at kunne nå ud til børnene og give dem de rette tilbud.

 

Værdifuld erfaring og vidensdeling

Spejderkorpsene har haft begrænset erfaring med målgruppen tidligere og har derfor haft stor glæde af at få erfaringer med at etablere et mere mangfoldigt fællesskab. På tværs af indsatserne har der løbende været etableret en række erfaringsseminarer, som har sikret videndeling på tværs.

 

Væsentlige erfaringer fra projektet er blandt andet, at:

  • Det tager tid og kræver kontinuitet at tiltrække børn til spejderaktiviteter i disse områder.
  • Det har stor betydning at have lokale ambassadører i området, der kan være med til at engagere deres netværk i spejdergruppen.

Du kan læse flere erfaringer i evalueringsrapporten fra projektet her

Læs mere om projektet her