Spejdergruppers økonomi under coronakrisen

08.04.2020

Her får du et overblik over, hvordan I er stillet i forhold til tilskud fra kommunen og fra den ekstraordinære corona-pulje og kontingent fra medlemmerne.

Pulje til spejdergrupper

Regeringen og aftalepartierne vil yde et ekstraordinært tilskud til de lokale idræts- og spejderforeninger for at afbøde de økonomiske konsekvenser, som foreninger oplever på grund af aflyste arrangementer, manglende indtægter mv. som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19. Derfor er der afsat 2,5 mio. kroner til spejdergrupper. Det er Dansk Ungdoms Fællesråd, der skal administrere puljen og retningslinjerne for at søge støtte. Læs Aftaleteksten om puljen til forenings- og idrætslivet (åbner pdf).

Kommunale tilskud

Som spejdergruppe kan man være bekymret for, om man fortsat kan få tilskud fra kommunen, nu hvor alle aktiviteter er aflyst, hvilket jo ellers kan være  grundlaget for tilskud. Kulturministeren og Kommunernes Landsforening (KL) er dog kommet bekymringen i møde og opfordrer i en pressemeddelelse 31. marts kommunerne til at fastholde deres budgetterede støtte til de folkeoplysende foreninger, herunder alle spejdergrupper.

Den positive udmelding fra ministeren og KL bakkes op af handling fra regeringen og med bred opbakning fra et enigt Folketing med en bekendtgørelse, der giver kommunerne lovhjemmel til fortsat at kunne udbetale støttemidler til spejdergrupperne, selvom der ikke afholdes spejdermøder eller andre aktiviteter.

Flere kommuner har været hurtigt ude og signalere, at de fortsat fastholder deres støtte i form af de økonomiske tilskud til foreningerne. Københavns Kommune har desuden ekstraordinært vedtaget, at de fremrykker udbetalinger for både første og andet halvår i år, for at komme økonomisk trængte foreninger i møde. Også Odense Kommune har meldt meget klart ud og fastholder også deres økonomiske tilskud til foreningslivet.

Hvis I som spejdergruppe er bekymrede for, om jeres kommune på trods af ministerens, folketingets og KL’s opfordring overvejer at nedsætte det økonomiske tilskud, anbefaler vi, at I tager kontakt til kommunen og spørger dem om deres intentioner.

Hvis I får udmeldinger fra kommunen eller kan se, at de sætter emnet til politisk behandling, vil vi på korpskontoret meget gerne orienteres, så vi kan støtte jer i dialogen med kommunen og bringe problematikken videre til Dansk Ungdoms Fællesråd, der varetager vores interesser overfor ministeren og KL.

I kan kontakte generalsekretær Helle Hende Stærmose på hst@pigespejder.dk

Aflyste arrangementer og hytter – hvad gør I?

Betaling og tilbagebetaling ved force majeure er komplekse juridiske emner, og det er svært at give entydige svar. DGI har lavet en fin gennemgang af deltagerbetaling og betaling til faciliteter og leverandører, som du kan finde på deres hjemmeside. 

Kontingentbetalinger

Der er gang i et væld af kreative og virtuelle spejdermøder og andre måder at holde gang i fællesskabet. Hvis nogle af jer på trods heraf skulle få spørgsmål til kontingentbetalinger fra spejdere, forældre eller andre, som I ikke umiddelbart kan besvare, er I velkomne til at kontakte korpskontoret for at få rådgivning. Rent juridisk kan spejdere og ledere ikke stille krav om at få kontingent refunderet, selvom spejdermøder og aktiviteter er aflyst i denne periode. Kontingentet er betaling for medlemskabet som spejder og ikke for konkrete ydelser.

Gode råd og puljeoversigt

Center for Frivilligt Socialt Arbejde, CFSA, har samlet en god oversigt over foreningers økonomiske situation under corona. Der er også oversigt over puljer og fonde, som foreninger kan søge som kompensation.

SparNord Fonden har også åbnet for ansøgninger til grej og lokale aktiviteter – efter corona. Enkel og nem ansøgning. Læs om muligheden på SparNord Fondens hjemmeside