Coronas betydning for pigespejdernes aktiviteter

06.01.2021

På denne side opdaterer vi løbende om corona-pandemiens betydning for  gruppernes lokale spejderarbejde og for vores nationale aktiviteter. Seneste nyt står øverst.

Den tidligere opfordring til foreningslivet om ikke at afholde indendørs aktiviteter er nu ophævet.

Kulturministeriet opfordre nu alene til, at man overholder sundhedsmyndighedernes generelle råd om smitteforebyggelse såsom håndvask, udluftning mm. Læs dem alle her.

Krav om mundbind for personer på 12 år og derover i foreningslokaler og andre lokaler med offentlig adgang gælder frem til og med den 15. januar. Siddende og udøvende personer er undtaget.

Kompensation

Det bliver muligt at søge om kompensation for de foreninger, der som følge af den tidligere opfordring fra Kulturministeriet om ikke at deltage i indendørs foreningsaktiviteter indtil 5. januar 2022, vil opleve økonomisk tab i forbindelse med aflyste foreningsarrangementer over jul og nytår. Et politisk flertal har afsat 20 millioner kroner målrettet formålet, som skal administreres i foreningspuljen under DUF, DIF, DGI og Firmaidrætten.

De præcise ansøgningskriterier og -deadlines vil blive udarbejdet hurtigst muligt, hvorefter der vil blive udsendt information til DUFs medlemsorganisationer, herunder De grønne pigespejdere. Når retningslinjerne for puljen og ordningen er på plads, vil du kunne finde information på duf.dk.

Spørgsmål

Er du I tvivl om noget eller har spørgsmål? Så kan du skrive til DUF’s coronamail på corona@duf.dk eller ved mere hastende behov kontakte deres coronahotline på 20 96 90 21 på hverdage mellem klokken 12 og 16.

Gruppers økonomi under coronakrisen

Aflysninger og udsættelser af både egne og lokale arrangementer skaber stor usikkerhed om økonomien i mange spejdergrupper. Vi har samlet et overblik over, hvordan I som spejdergruppe er stillet økonomisk under corona-krisen.

Sådan kan du tale med børn om corona

Sundhedsstyrelsen har lavet to små film med anbefalinger til, hvordan forældre og voksne, der har med børn at gøre kan tale med børnene om corona-virus.

Se filmene her (åbner link)

Vi følger udmeldingerne fra officiel hånd og opdaterer pigespejder.dk med seneste nyt, hvis der er ændringer i ovenstående.

#pigespejdLIGENU er De grønne pigespejderes aktiviteter og fællesskab under corona-pandemien. Det er sådan vi mærker, at vi er en del af Danmarks stærkeste fællesskab for piger – også selv om vi ikke kan mødes som vi plejer.
Følg hashtagget på Facebook og Instagram  og find aktiviteter på pigespejder.dk/ligenu