Coronas betydning for pigespejdernes aktiviteter

23.04.2020

Opdateret 2. september 2021

På denne side opdaterer vi løbende om corona-pandemiens betydning for  gruppernes lokale spejderarbejde og for vores nationale aktiviteter. Seneste nyt står øverst.

Pr. 1. september 2021 frafalder alle tidligere restriktioner. Det betyder, at vi nu kan lave spejderarbejde uden at tænke på afstand, antal kvadratmeter, opdelinger mv.

Tilbage gælder sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger for samfund i forhold til smitteforbyggende adfærd og at holde fast i de gode vaner, vi har tillært os. Det handler om håndhygiejne, host og nys i albuen og jævnlig rengøring af redskaber.

Udsæt Medlemskampagnen til maj eller senere

Korpset anbefaler, at grupper venter med at afholde medlemskampagne til efter 6. maj, hvor anden etape af genåbningsplanen rulles ud.

Det er muligt inden for retningslinjerne, men når det meste andet i landet fortsat skal foregå med test og mundbind, så vil vi anbefale grupper at vente med at afholde medlemskampagne til næste etape af genåbningen, der er planlagt til den 6. maj.

Til august kører et nationalt kampagnespor på de sociale medier med fokus på at blive pigespejder.

Vi henviser til korpsets corona-retningslinjer for afholdelse af aktiviteter – her er de vigtigste huskeregler:

 • Vi opfordrer til, at alle aktiviteter i forbindelse med Medlemskampagnen afholdes udendørs.
 • Vi må være op til 50 personer – dette er inklusive forældre. Så overvej om I bliver for mange, hvis forældrene bliver på stedet.
 • Der er ikke krav om at bære mundbind, når det foregår udendørs.
 • To meters afstand så vidt muligt
 • Der skal være mulighed for at vaske hænder eller spritte af
 • Fællesudstyr skal rengøres efter hver bruger

Se også siden om Medlemskampagnen.

Dispensation for tidspunkt for gruppens generalforsamling (besluttet 28. maj 2021)

Corona har haft sit tag i vores forening i foråret 2021 og efterhånden kan vi ånde lettet op.

Hovedbestyrelsen er klar over, at coronarestriktionerne har gjort, at mange grupper ikke har kunne afholde generalforsamling inden fristen den 1. juli. Derfor har HB valgt at dispensere fra vedtægterne, så de grupper, som endnu ikke har nået at holde generalforsamling i 2021, kan holde den frem til nytår.

Vi anbefaler dog, at I afholder jeres generalforsamling i sensommmeren, så den ikke kommer for tæt på generalforsamlingen i 2022.

Generalforsamlinger der afholdes efter 1. juli 2021 kan ikke afholdes online, men skal afholdes med fysisk fremmøde.

Dispensation til afholdelse af digitale generalforsamlinger (besluttet 8. februar 2021)

Gruppernes generalforsamlinger skal være afholdt inden 1. juli 2021.

Hvis I pga. forsamlingsforbuddet ikke kan afholde jeres generalforsamling fysisk inden fristen den 1. juli, har Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) og Hovedbestyrelsen givet dispensation til at generalforsamlingen kan afholdes digitalt – helt eller delvist.
DUF og korpset anbefaler dog fortsat at generalforsamlinger så vidt muligt afholdes fysisk, når forsamlingsforbuddet igen tillader samling i større forsamlinger.

Hvis I vælger at afholde online generalforsamling skal I overveje, om I kan skyde nogle ikke-presserende punkter indtil, at I kan mødes fysisk og afholde en ekstraordinær generalforsamling om disse punkter.

Hvis I vælger at afholde generalforsamling online er det gruppebestyrelsens ansvar at alle medlemmer, der ville have deltaget i en fysisk generalforsamling, også kan deltage i online generalforsamling. Husk at generalforsamlingen skal indkaldes med det sædvanlige varsel på 1 måned.

Ved indkaldelse til online generalforsamling er nedenstående forhold særligt vigtige for jeres forening og for bestyrelsens forberedelse af mødet:

 1. Ved indkaldelse til mødet angiver I tydeligt hvilke procedurer der gør sig gældende for udtalelser, frister, dagsorden og stemmeafgivning
 2. I giver mulighed for, at medlemmerne kan debattere dagsordenens punkter på mødet
 3. I benytter et system, der gør det muligt at kontrollere stemmeafgivning, tilstedeværelse og gennemførsel af dagsordenens punkter og som sikrer, at dirigenten har overblik over dette. I skal være særligt opmærksomme på sikre en god procedure for skriftlige og hemmelige afstemninger.
 4. I skal så vidt muligt følge jeres forenings vedtægter for fysiske generalforsamlinger
 5. I skal sikre, at alle stemmeberettigede har adgang til det system I anvender på generalforsamlingen og samtidig være opmærksom på at ikke-stemmeberettigede personer ikke deltager.

Derudover henviser vi til DUFs øvrige retningslinjer og gode råd om online generalforsamling.

Dispensationen om afholdes af generalforsamlinger online gælder kun frem til 30. juni 2021. Generalforsamlinger planlagt efter denne dato skal afholdes med fysisk fremmøde.

Gruppers økonomi under coronakrisen

Aflysninger og udsættelser af både egne og lokale arrangementer skaber stor usikkerhed om økonomien i mange spejdergrupper. Vi har samlet et overblik over, hvordan I som spejdergruppe er stillet økonomisk under corona-krisen.

Følg med på coronasmitte.dk

Vi opfordrer alle vores spejdergrupper om at holde sig opdateret på den officielle side coronasmitte.dk og generelt følge myndighedernes retningslinjer.

De vigtigste råd til at undgå smitte

Sådan kan du tale med børn om corona

Sundhedsstyrelsen har lavet to små film med anbefalinger til, hvordan forældre og voksne, der har med børn at gøre kan tale med børnene om corona-virus.

Se filmene her (åbner link)

Vi følger udmeldingerne fra officiel hånd og opdaterer pigespejder.dk med seneste nyt, hvis der er ændringer i ovenstående.

#pigespejdLIGENU er De grønne pigespejderes aktiviteter og fællesskab under corona-pandemien. Det er sådan vi mærker, at vi er en del af Danmarks stærkeste fællesskab for piger – også selv om vi ikke kan mødes som vi plejer.
Følg hashtagget på Facebook og Instagram  og find aktiviteter på pigespejder.dk/ligenu

Pigespejderne anbefaler...

Som en hjælp til de mange familier, der er hjemme med børn i alle aldre i denne tid, har vi samlet en række aktiviteter til store og små børn.