Coronas betydning for pigespejdernes aktiviteter

10.03.2020

Opdateret 6. april 2020

De grønne pigespejdere følger myndighedernes anbefalinger og aflyser alle fysiske spejdermøder frem til den og med den 10. maj.

De grønne pigespejdere følger myndighedernes anbefalinger fra senest 6. april 2020 om at forsamlinger på mere end ti personer frem til og med 10. maj. Det betyder at både ugentlige fysiske spejdermøder, kurser, arrangementer i regionerne mm. bliver aflyst.

Følg med på coronasmitte.dk

Vi opfordrer alle vores spejdergrupper om at holde sig opdateret på den officielle side coronasmitte.dk og generelt følge myndighedernes retningslinjer.

Det er vigtigt at understrege, at situationen kan udvikle sig, og vi følger selvfølgelig med myndighedernes anbefalinger. Derfor kan der også komme ændringer i forhold til vores aktiviteter efter den 6. april. Ændringer vil blive offentliggjort på denne side og på vores Facebookside.

Delegeretmødet flyttes til november

De grønne pigespejderes Delegeretmøde er rykket til 28.- 29. november 2020 på grund af Covid-19. Det betyder, at vi starter forfra på fristerne. Alle pigespejdere har altså mulighed for at stille kandidater og forslag til både vedtægter og øvrige indkomne forslag indtil den 28. august 2020.
Der indkaldes på ny til Delegeretmøde på hjemmesiden ultimo juli 2020. Her opdateres også antal delegerede. Læs mere.

Terra2020 flyttes til næste år

Den usikkerhed der er om, hvilken vej myndighedernes anbefalinger går de næste par måneder, betyder desværre, at sommerens store landsdelslejre, Terra2020, bliver flyttet til næste år. Situationen giver for stor usikkerhed i forhold til planlægning og økonomi, så Hovedbestyrelsen har sammen med lejrledelsen besluttet at rykke lejrene til 2021. Den nye dato bliver meldt ud snarest muligt på hjemmeside og i begivenhederne på Facebook.
De to lejrchefer Bettina Pedersen og Henriette Jensen står klar til at fortsætte arbejdet med at planlægge store oplevelser for de mindste pigespejdere i 2021.

Flytningen af Terra betyder ikke, at vi fraråder sommerlejre generelt. Her opfordrer vi til at alle grupper følger myndighedernes retningslinjer.

Sommerlejre endnu uafklaret: Vent med at aflyse

Vi arbejder på – i samarbejde med Dansk Ungdoms Fællesråd – at få afklaring på, hvorvidt det er forsvarligt at afholde sommerlejre og weekendture hen over sommeren. Så snart vi har svar vil det fremgå her på siden og bliver delt på vores øvrige kanaler, Facebook, Instagram og nyhedsbrev.

Gruppers økonomi under coronakrisen

Aflysninger og udsættelser af både egne og lokale arrangementer skaber stor usikkerhed om økonomien i mange spejdergrupper. Vi har samlet et overblik over, hvordan I som spejdergruppe er stillet økonomisk under corona-krisen.

Lotteri – nu kan grupper sælge online

Den 15. april bliver det muligt for gruppen at sælge deres lodsedler online via hjemmesiden støtos.dk. Gruppen får en kode og et direkte link til salg, som man kan sprede blandt sit netværk og i lokale Facebookgrupper.

Gruppen kan også igen bestille og sælge deres lodsedler på kreativ vis derhjemmefra. Vi understreger, at dør-til-dør salg stadig er forbudt, men der er mange gode kreative eksempler på grupper, der sælger til de nærmeste, skraber over Facebook Live eller over en telefonsamtale.

Læs mere om, hvordan I kommer i gang med online salg af lodsedler eller bestil lodsedler på lotteri.pigespejder.dk

Grundet de ekstraordinære omstændigheder skal alle grupper i år betale et gebyr på 250 kroner for sælge lodsedler. Gebyret dækker halvdelen af de meromkostninger, der er til lotteriet i år pga. coronakrisen. Vi opfordrer alle grupper til at registrere deres udgifter og tabte indtægter ifm. corona, da grupper har mulighed for at søge kompensation fra Kulturministeriets pulje til foreninger.

Medlemskampagnen

På grund af risiko for smittespredning og myndighedernes anbefalinger, bliver den fælles nationale uge for Medlemskampagnen 2020 flyttet til uge 37. Det er efter sommerferien og rammer et tidspunkt, hvor mange nye skolebørn overvejer, hvad de skal gå til i fritiden.

Grupper anbefales at afholde medlemskampagne i uge 37, men under omstændighederne må alle grupper afholde kampagnen, når der er mulighed for det i henhold til jeres øvrige program. Som følge af flytningen af Medlemskampagnen vil der også komme nyt PR-materiale, hvor der ikke står “uge 17” på. Enkelte af aktiviteter bliver også modificeret lidt for at styrke fokus på hygiejne. Se kampagnesiden.

Generalforsamlinger i grupper

Aflysning af alle aktiviteter hos De grønne pigespejdere frem til og med den 10. maj gælder også gruppens generalforsamling. Ifølge vores vedtægter skal alle grupper have afholdt generalforsamling inden 1. juli.
Med baggrund i den nuværende status på Covid-19, har Hovedbestyrelsen valgt at dispensere for deadlinen for gruppernes generalforsamling. Det betyder, at generalforsamlingerne kan afholdes helt frem til 31. december 2020.

Vær dog opmærksom på, at generalforsamlingerne i 2021 skal afholdes inden 1. juli, så de to generalforsamlinger kan komme til at ligge tæt på hinanden.

Regionskonferencer

Som følge af Covid-19 ønsker Hovedbestyrelsen at give regionerne fleksibilitet ved at give to dispensationer vedrørende regionskonferencerne.
1) Der dispenseres for fristerne for indkaldelse til regionskonferencer. De kan indkaldes med en måneds varsel.
2) Der dispenseres også så regionskonferencerne ikke skal holdes efter Delegeretmødet. Det betyder, at regionskonferencer kan holdes fra når myndighederne åbner landet op igen, helt frem til den 31. december 2020. Det er dog vigtigt, at regionskonferencerne er afholdt i indeværende år, 2020.

Ungleder i påsken aflyst

Ungleder 1 og 2, der skulle være afholdt på Spejderbakken i påsken er aflyst som følge af Covid-19. Alle deltagere har fået direkte besked.

De vigtigste råd til at undgå smitte

Sådan kan du tale med børn om corona

Sundhedsstyrelsen har lavet to små film med anbefalinger til, hvordan forældre og voksne, der har med børn at gøre kan tale med børnene om corona-virus.

Se filmene her (åbner link)

Vi følger udmeldingerne fra officiel hånd og opdaterer pigespejder.dk med seneste nyt, hvis der er ændringer i ovenstående.

#pigespejdLIGENU er De grønne pigespejderes aktiviteter og fællesskab under corona-pandemien. Det er sådan vi mærker, at vi er en del af Danmarks stærkeste fællesskab for piger – også selv om vi ikke kan mødes som vi plejer.
Følg hashtagget på Facebook og Instagram  og find aktiviteter på pigespejder.dk/ligenu

Pigespejderne anbefaler...

Som en hjælp til de mange familier, der er hjemme med børn i alle aldre i denne tid, har vi samlet en række aktiviteter til store og små børn.