Coronas betydning for pigespejdernes aktiviteter

23.04.2020

Opdateret 20. april 2021

På denne side opdaterer vi løbende om corona-pandemiens betydning for  gruppernes lokale spejderarbejde og for vores nationale aktiviteter. Seneste nyt står øverst.

Indendørs aktiviteter åbner

Fra den 21. april 2021  er det igen tilladt at lave spejderaktiviteter indendørs for spejdere under 18 år, men vi anbefaler kraftigt til at alle aktiviteter fortsat foregår udendørs. Læs afsnittet om Forsamlingsforbud herunder, da indendørs aktiviteter har skærpede regler.

Hvis I ønsker at bruge indendørs faciliteter, er her en række retningslinjer, som er tillæg til  de generelle retningslinjer:

 • Det til enhver tid gældende forsamlingsforbud skal naturligvis overholdes, men derudover skal rummet være stort nok til, at der er 4 kvm gulvareal pr. person. Arealet er målt fra væg til væg, uden at tage hensyn til inventar.
 • Der skal fortsat holdes minimum 1 meters afstand og gerne 2 hvor muligt. Marker afstanden tydeligt, fx med tape på gulvet.
 • Alle fra 12 år og op skal bære mundbind eller visir, når man bevæger sig rundt i lokalet. Mundbindet kan tages af, når man sidder ned.
 • Skilt med kravet om brug af mundbind ved indgangen til lokalet/huset.
 • Luft ud før mødet starter og når I slutter, og også en gang i timen, hvis mødet er længerevarende.
 • Der skal være håndsprit til rådighed i de rum I opholder jer i.
 • Fælles kontaktpunkter (f.eks. håndtag til døre og skabe, lyskontakter, gelænder, vandhaner, redskaber) skal rengøres hyppigt og som minimum en gang om dagen. Rengør oftere, hvis kontaktpunkterne bruges tit og af mange.
  Overvej, hvordan I kan minimere antallet af fælles kontaktpunkter – fx kan nogle døre måske holdes permanent åbent, mens I har aktivitet
 • Toiletter rengøres også en gang dagligt. Det skal være en grundig rengøring, hvor I rengør alle overflader og desinficerer fælles kontaktpunkter.
  Brug papir til at tørre hænder – undgå fælles håndklæder.
 • Skraldespande tømmes dagligt og altid inden de fyldes helt.
 • Sørg for at lave en rengøringsplan, så I ved, hvem der gør hvad, hvornår.

Bemærk at der IKKE er krav om Coronapas ved spejderaktiviteter.

Forsamlingsforbud

Vi har 2 forskellige forsamlingsforbud for spejderaktiviteterne:

 • Udendørs:
  Når vores aktiviteter foregår udendørs, må vi mødes op til 50 personer samtidig. Her er der ikke en aldersbegrænsning.
 • Indendørs:
  Planlægger I at holde aktiviteter indendørs, må vi kun mødes 25 personer. Aktiviteterne der afholdes indendørs må kun være for spejdere under 18 år. Det er selvfølgelig tilladt at have ledere med på 18 år eller derover, hvis aktiviteterne kræver en leders tilstedeværelse.

Korpset anbefaler fortsat at alle aktiviteter foregår udendørs.

Udsæt Medlemskampagnen til maj eller senere

Korpset anbefaler, at grupper venter med at afholde medlemskampagne til efter 6. maj, hvor anden etape af genåbningsplanen rulles ud.

Det er muligt inden for retningslinjerne, men når det meste andet i landet fortsat skal foregå med test og mundbind, så vil vi anbefale grupper at vente med at afholde medlemskampagne til næste etape af genåbningen, der er planlagt til den 6. maj.

Til august kører et nationalt kampagnespor på de sociale medier med fokus på at blive pigespejder.

Vi henviser til korpsets corona-retningslinjer for afholdelse af aktiviteter – her er de vigtigste huskeregler:

 • Vi opfordrer til, at alle aktiviteter i forbindelse med Medlemskampagnen afholdes udendørs.
 • Vi må være op til 50 personer – dette er inklusive forældre. Så overvej om I bliver for mange, hvis forældrene bliver på stedet.
 • Der er ikke krav om at bære mundbind, når det foregår udendørs.
 • To meters afstand så vidt muligt
 • Der skal være mulighed for at vaske hænder eller spritte af
 • Fællesudstyr skal rengøres efter hver bruger

Se også siden om Medlemskampagnen.

Genåbning af fysiske spejderaktiviteter

Vi må igen mødes til fysiske spejdermøder. Vi har fået de opdaterede retningslinjer fra Kulturministeriet og de vigtigste punkter er:

 • Vi må mødes til UDENDØRS spejderaktiviteter med op til 50 personer inkl. ledere. Der er ikke en aldersbegrænsning, som vi har haft tidligere.
 • Der skal holdes mindst 2 meters afstand mellem hver person. Der kan dog udføres aktiviteter, hvor man har direkte berøring med andre. Her skal man dog være ekstra opmærksom på de øvrige anbefalinger om eksempelvis hygiejne.
 • Toiletter må holdes åbne, selvom de ligger i spejderhuset. Toiletter og fælles kontaktpunkter som fx lyskontakter og dørhåndtag skal rengøres en gang dagligt.
 • Det er muligt at overnatte i telte og shelters med 2 meters afstand mellem spejderne.
 • Der er IKKE krav om negativ coronatest inden hvert spejdermøde.

Derudover skal man selvfølgelig følge Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om at blive hjemme, hvis man har symptomer, nyse i ærmet, bruge håndsprit osv.

Læs Korpsets retningslinjerne for spejderaktiviteter herunder.

Generelle retningslinjer

pdf Korpsets retningslinjer for spejderaktiviteter VIS PDF
pdf Kulturministeriets retningslinjer for genåbning af foreningsaktiviteter udendørs VIS PDF
pdf Sundhedsstyrelsens plakat - Forebyg smitte VIS PDF
pdf Sundhedsstyrelsens plakat - Bliv hjemme VIS PDF
pdf Plakat: Retningslinjer til udendørsaktiviteter i mindre grupper under corona VIS PDF

Hente-bringe-situationen

Forsamlingsforbuddet skal til enhver tid overholdes. Det betyder også, når pigespejderne bliver afleveret og afhentet. Er I så mange, at I er i risiko for at overskride antallet for forsamlingsforbuddet på hente/bringe-tidspunktet, skal I overveje, hvordan I kan sikre, at I ikke kommer over forsamlingsforbuddet. I kan fx dele jeres flok op i mindre grupper og tildele hver gruppe en tidslomme, hvor de kan afleveres og hentes. Fx med 5-10 minutters mellemrum.

Spejdergrupper har IKKE de samme retningslinjer som skoler og institutioner. Vi har netop mere lempelige regler, fordi det er en prioritet at holde gang i foreningslivet og myndighederne har en tiltro til, at vi tilrettelægger aktiviteter forsvarligt.

Møder i bestyrelser, teams m.fl.

Ledermøder, gruppebestyrelsesmøder, møder i teams og arbejdsgrupper er underlagt lukningen af indendørs foreningsaktiviteter og  forsamlingsforbuddet på 5 personer. Dette gælder foreløbig frem til den 5. april 2021.

Vi opfordrer til, at I afholder møder online, så vidt det er muligt.

Dispensation til afholdelse af digitale generalforsamlinger

Gruppernes generalforsamlinger skal være afholdt inden 1. juli 2021.

Hvis I pga. forsamlingsforbuddet ikke kan afholde jeres generalforsamling fysisk, har Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) og Hovedbestyrelsen givet dispensation til at generalforsamlingen kan afholdes digitalt – helt eller delvist.
DUF og korpset anbefaler dog fortsat at generalforsamlinger så vidt muligt afholdes fysisk, når forsamlingsforbuddet igen tillader samling i større forsamlinger.

Hvis I vælger at afholde online generalforsamling skal I overveje, om I kan skyde nogle ikke-presserende punkter indtil, at I kan mødes fysisk og afholde en ekstraordinær generalforsamling om disse punkter.

Hvis I vælger at afholde generalforsamling online er det gruppebestyrelsens ansvar at alle medlemmer, der ville have deltaget i en fysisk generalforsamling, også kan deltage i online generalforsamling. Husk at generalforsamlingen skal indkaldes med det sædvanlige varsel på 1 måned.

Ved indkaldelse til online generalforsamling er nedenstående forhold særligt vigtige for jeres forening og for bestyrelsens forberedelse af mødet:

 1. Ved indkaldelse til mødet angiver I tydeligt hvilke procedurer der gør sig gældende for udtalelser, frister, dagsorden og stemmeafgivning
 2. I giver mulighed for, at medlemmerne kan debattere dagsordenens punkter på mødet
 3. I benytter et system, der gør det muligt at kontrollere stemmeafgivning, tilstedeværelse og gennemførsel af dagsordenens punkter og som sikrer, at dirigenten har overblik over dette. I skal være særligt opmærksomme på sikre en god procedure for skriftlige og hemmelige afstemninger.
 4. I skal så vidt muligt følge jeres forenings vedtægter for fysiske generalforsamlinger
 5. I skal sikre, at alle stemmeberettigede har adgang til det system I anvender på generalforsamlingen og samtidig være opmærksom på at ikke-stemmeberettigede personer ikke deltager.

Derudover henviser vi til DUFs øvrige retningslinjer og gode råd om online generalforsamling.

Gruppers økonomi under coronakrisen

Aflysninger og udsættelser af både egne og lokale arrangementer skaber stor usikkerhed om økonomien i mange spejdergrupper. Vi har samlet et overblik over, hvordan I som spejdergruppe er stillet økonomisk under corona-krisen.

Følg med på coronasmitte.dk

Vi opfordrer alle vores spejdergrupper om at holde sig opdateret på den officielle side coronasmitte.dk og generelt følge myndighedernes retningslinjer.

De vigtigste råd til at undgå smitte

Sådan kan du tale med børn om corona

Sundhedsstyrelsen har lavet to små film med anbefalinger til, hvordan forældre og voksne, der har med børn at gøre kan tale med børnene om corona-virus.

Se filmene her (åbner link)

Vi følger udmeldingerne fra officiel hånd og opdaterer pigespejder.dk med seneste nyt, hvis der er ændringer i ovenstående.

#pigespejdLIGENU er De grønne pigespejderes aktiviteter og fællesskab under corona-pandemien. Det er sådan vi mærker, at vi er en del af Danmarks stærkeste fællesskab for piger – også selv om vi ikke kan mødes som vi plejer.
Følg hashtagget på Facebook og Instagram  og find aktiviteter på pigespejder.dk/ligenu

Pigespejderne anbefaler...

Som en hjælp til de mange familier, der er hjemme med børn i alle aldre i denne tid, har vi samlet en række aktiviteter til store og små børn.