Hold online ledermøde med fokus på gruppeudvikling

24.04.2020

SPEJDERNE har udviklet en række materialer, der gør det nemt og sjovt at sætte gruppeudvikling på dagsordenen. Materialet kan sagtens bruges til et videomøde.

Brug enkelte materialer eller dedikér et helt møde til at fokusere på gruppeudvikling.

Find alle materialer inklusiv en guide til, hvordan I trin for trin arbejder med gruppeudvikling (åbner link)

De fleste grupper har fået et fysisk eksemplar af materialet med hjem fra Nyborg Strand kursus i november 2019.

Spørgeskema

Spørgeskemaet hjælper jer med at identificere hvilket område det er vigtigst for jeres gruppe at arbejde med. Brug 5 min til at udfylde skemaet hver for sig, og bed efterfølgende folk efter tur om at fortælle, hvilket tal de har givet. Læg tallene sammen og find ud af hvilket område I med fordel kan starte med at tage fat på.

Gruppeudviklingskort

I materialet er der bl.a. gruppeudviklingskort med gode spørgsmål, der sætter gang i refleksionen inden for følgende temaer: rekruttering og motivation, forældresamarbejde, ledelse af gruppen, aktiviteter, spejdere 11+ samt synlighed og kommunikation.

Vælg det emne jeres gruppe har mest brug for at arbejde med. Vælg et kort, læs spørgsmålet på kortet højt og lad lederne svare på spørgsmålet skift.

Handlingsplan

Udfyld handlingsplanen, så I har en plan for, hvem der gør hvad, og hvordan I kommer i mål med udviklingen.

Tips til det gode videomøde

  • Når mødet er online er det ekstra vigtigt at alle er godt forberedt. Send dagsordenen ud på forhånd og sæt tidspunkter på dagsordenen, på denne måde kan deltagerne hjælpe til at tidsplanen bliver overholdt.
  • Hav et sluttidspunkt på mødet, så deltagerne ved hvor længe de er på og hvornår mødet slutter.
  • Sørg for at alle har video slået til. Det er både sjovere og mere engagerende, når man kan se hinanden.
  • Start med en check in runde, hvor alle får 1-2 min til at fortælle hvordan det går. Stil gerne et konkret spørgsmål, fx hvordan er din corona-situation.
  • Slut med en check ud, hvor alle får mulighed for at fortælle, hvad de fik ud af mødet.
  • Det er ekstra vigtigt, med tydelig mødeledelse, når man mødes online. Fx ved at præsentere dagsordenen og stille spørgsmål til specifikke personer.