Hvad har vi som spejdere lært af vores Zoom-tid?

30.09.2020

I foråret afholdt Katrine, der er aktiv i Team Uddannelse, et kursus for ledere i Zoom, og flere grupper gik over til at mødes digitalt. Men hvordan fungerede det, og hvilke erfaringer skal vi tage med os? Og hvad kan vi egentlig bruge Zoom til, nu hvor Danmark ikke længere er lukket helt ned? Det har Katrine nogle bud på.

Da Danmark lukkede ned i foråret, begyndte alle spejdere hurtigt at savne de fysiske ugentlige møder. Én af dem var Katrine Dicte Blohm, leder i Skt. Jakob-gruppen og aktiv i Team Uddannelse. Hun syntes, Zoom virkede som det som det bedste alternativ til fysiske møder. Derfor besluttede hun at afholde et kursus for spejderledere i Zoom. Faktisk vidste hun ikke selv så meget om, hvordan Zoom fungerede, men som en ægte pigespejder med gåpåmod, lod hun sig ikke slå ud af det. I stedet brugte hun sammen med sin barndoms-spejderveninde Kirstine over 20 timer på platformen og gjorde sig selv til ekspert. Med en bevilling fra Tuborgfonden til Zoom-konti, fik Katrine afholdt et Zoom-uddannelsesmodul, og endnu flere grupper begyndte at mødes digitalt.

Største succes for de under 10-årige

I Skt. Jakob-gruppen fandt de hurtigt ud af, at det især var de yngre spejdere, der var glade for at være til digitale spejdermøder.

”Vores større grupper hadede det online. De syntes det var frustrerende ikke at måtte mødes rigtigt. Så det digitale fungerede klart bedst fra 10 år og ned”, siger Katrine.

Det var forskelligt, hvordan grupperne benyttede sig af Zoom under nedlukningen. I Frederiksberggruppen havde man hos de yngste grupper succes med, at der var de to ledere, der interagerede over Zoom og så live-streamede det. Så var der ikke én leder, der skulle træde vande, og samtidig kunne de helt små bare få lov at lytte med.

Mere end en Corona-løsning

Katrine ser også muligheder i at bruge Zoom, som et billigt alternativ, hvis man alligevel kun skal mødes for en kort stund og ikke bor tæt på hinanden.

”Zoom giver os en mulighed for at holde flere små nicheagtige kurser, fordi vi ikke har lokale- og transportudgifter. Vi kan for eksempel også lave kurser, hvor otte gruppeledere deltager fra hver deres landsdel, fordi man kan sidde derhjemme.”

Desuden ser hun Zoom som en mulighed, der kan bruges fremover til at holde fast på den gruppe unge, der tager på efterskole.

”Der er mange, der bliver tabt fra gruppen, når de tager på efterskole. I Skt. Jacob har vi en hel patrulje, hvor halvdelen er taget på efterskole. Vi har overvejet, om vi skulle bruge zoom som en mulighed for at holde kontakten. Det er ikke fordi efterskoleeleverne skal sidde foran skærmen hver onsdag – måske bare en gang om måneden. Så bliver de mindet om, at der er noget derhjemme, de er glade for.”

Det kan altså være en idé at se Zoom som mere end bare en Corona-restriktion. Ligesom alle andre, håber Katrine dog ikke, at det bliver nødvendigt at lukke helt ned for de ugentlige fysiske møder:

”Vi har lært, hvor meget det fysiske fællesskab betyder. Det kan virkelig noget… Men hvis det skal ske igen, at vi må lukke ned, bliver det nok nemmere end sidst.”

Fun-facts om vores Zoom forbrug

  • Siden april har pigespejderne været på zoom i alt 111.785 minutter – det vil sige hele 77,6 døgn.
  • Hovedbestyrelsen har brugt 13.599 minutter på Zoom. Det svarer til 9,4 døgn eller en hel Spejdernes Lejr.
  • 797 personer har deltaget i Zoom-møder arrangeret af pigespejdere.

Vil du også have adgang til Zoom?

Vi har stadig en del zoomkonti tilbage. Så hvis du i spejderregi gerne vil have adgang til Zoom, er det muligt. Det kan være smart at have, hvis corona-nedlukninger skulle ramme jer igen (7-19-13), eller hvis I bare gerne vil have et alternativ til et telefonmøde eller dyrt mødelokale.

Skriv til: Udannelse@pigespejder.dk

Husk at oplyse, hvilket gruppenavn og hvilken mailadresse zoom-kontoen skal oprettes til.