Navn: Alberte Peiding
Alder:
22 år
Uddannelse og stilling:
Studerende ved Film- og Medievidenskab, studentermedhjælper hos Cinemateket under Det Danske Filminstitut
Gruppe:
Kalundborg gruppe

Aktuelle poster: Medlem af regionsledelsen for Region Storebælt, Medlem af Formålskommissionen, en del af Kalundborgs rangergruppe

Opstillet af: Regionsledelserne i Kattegat og Øresund samt 62 medlemmer over 15 år.

Hvilket aftryk vil du gerne sætte på korpset?

– Hvis vi stadig skal blive ved med at være relevante, er det vigtigt, at vi har et ordentligt tag i unge. De er vores fremtid, og dem, vi skal blive ved med at holde fast i. Derfor er det vigtigt, at en ung stemme kommer til at sidde med ved beslutningsbordet, når der foretages beslutninger på vegne af korpset. Med den senere tids øgede fokus på unge i korpset er på sin plads, at de unge også har noget at skulle have sagt.

Hvilke to mærkesager er vigtigst for dig?

Kontakt: Der er i de senere år kommet en større afstand mellem den lokale gruppe og hovedbestyrelsen. Jeg vil godt være med til at mindske den afstand, så de lokale grupper kan mærke, at der er nogen i den anden ende, så hovedbestyrelsen får en nær kontakt til, hvad der sker ude i grupperne. Det samme gælder regionsledelsen og vores teams.

Unge: Det er enormt vigtigt, at vi får bedre fat i unge. Jeg vil arbejde for, at der kommer endnu mere fokus på unge, samt at beslutningerne bærer præg af, at de unge også har haft noget at skulle have sagt. Det er vigtigt, at det bliver attraktivt at være ung i vores korps, så ens spejderliv ikke stopper efter spejderalderen, bare fordi det ikke bliver prioriteret i korpset.

Hvilke styrker kan du bidrage med i hovedbestyrelsen?

– Jeg er en ung stemme, som ved, hvad det vil sige at være ung i korpset. Jeg har brugt meget af min tid på at være leder for smutter og spejdere og ved, hvad der rykker hos børn og unge. Jeg kan tænke strategisk og udviklingsorienteret. Derudover elsker jeg at fordybe mig i en opgave, og jeg er velovervejet, når det kommer til at tage beslutninger.

Hvis du nu skulle skrive din egen formålsparagraf, hvordan skulle den så lyde?

– Korpsets formål er at drive spejderarbejde i overensstemmelse med spejderloven og det internationale spejderløfte og at meddele spejderne den protestantiske kirkes budskab og værdier.

Spejder-CV og kvalifikationer

  • Spejder i 10 år hos Kalundborg gruppe
  • Har startet en rangergruppe her i København
  • Regionsledelsen i Region Storebælt
  • En del af Formålskommissionen
  • Projektleder på Pigespejderevent 2023
  • Projektgruppemedlem i Spejd med pigerne
  • Projektgruppemedlem for udarbejdelse af vores samværspolitik

 

Alle disse forskellige roller har været med til at forme mig og givet mig en lang række kompetencer inden for lederskab. De forskellige opgaver har givet mig et indgående kendskab til det lokale, regionale samt det nationale arbejde. Vigtigst af alt har det givet mig en stor forståelse for, hvad der rykker hos de unge og for vores organisatoriske udvikling og strategiske arbejde.