Navn: Anette Nørgaard Jappe

Alder: 57 år

Uddannelse og stilling: Selvstændig translatør og tolk

Gruppe: Emdrup

Aktuelle poster: Medlem af hovedbestyrelsen, træner

Opstillet af: Regionsledelsen i Øresund. Gruppebestyrelsen i Emdrup gruppe samt 56 medlemmer over 15 år.

Hvilket aftryk vil du gerne sætte på korpset?

– Jeg vil gerne være med til at skabe smittende gejst, så endnu flere får lyst til at være med i De grønne pigespejderes fællesskab, og vi kommer til at gøre en forskel for endnu flere piger og kvinder. Samtidig skal vi være bevidste om at være inkluderende og have en anerkendende kultur, hvor alle føler sig mødt på en ordentlig måde. Der skal være plads til, at alle tør tale om livets store spørgsmål og om det, der er svært.

Hvilke to mærkesager er vigtigst for dig?

– Vi skal stå sammen og hjælpe hinanden både i vores egen gruppe og på tværs af organisationen, så vi spiller hinanden gode og har tiltrækkende og nyskabende pigespejderarbejde over hele Danmark. Det tiltrækker nye. Det fastholder nuværende medlemmer. Og det udvikler den enkelte uanset alder.

– Vi har en stolt demokratisk tradition, som vi kan komme til at tage som en selvfølge, hvis ikke vi hele tiden er bevidste om vigtigheden af at have fokus på medinddragelse. Demokratiet er et fælles ansvar. Vi skal have åbne dialoger i en tillidsfuld atmosfære, hvor formålet ikke er at få ret, men at lytte til hinandens argumenter, så vi kan nå frem til en fælles forståelse.

Hvilke styrker kan du bidrage med i hovedbestyrelsen?

– Jeg kan trække på brede ledelsesmæssige og strategiske erfaringer fra både mit spejderarbejde og mit professionelle virke. Jeg har drevet egen virksomhed i mange år og har praktisk erfaring med regnskaber og virksomhedsjura. Jeg er holdspiller, der lytter mere, end jeg taler. Jeg kan begejstres af at udvikle idéer sammen med andre og er god til at gribe bolden og løbe videre.

Hvis du nu skulle skrive din egen formålsparagraf, hvordan skulle den så lyde?

– Hvis jeg skulle skrive en formålsparagraf, ville jeg bruge den formulering, som den nuværende hovedbestyrelse har foreslået: Korpsets formål er at drive spejderarbejde i overensstemmelse med spejderloven og det internationale spejderløfte og at give medlemmerne mulighed for at møde folkekirkens budskaber.

Spejder-CV og kvalifikationer

  • Jeg har været med i nationale, tværkorpslige og internationale arbejdsgrupper, hvor formålet har været at skabe noget nyt eller finde en løsning på en konkret udfordring.
  • Kursusleder på både danske og internationale lederkurser
  • Sekretær for Pigespejdernes Fællesråd Danmark, hvor jeg var ansvarlig for at koordinere samarbejdet med WAGGGS.

Jeg har gennem mine opgaver som spejder lært at tænke strategisk. Jeg har været med til at træffe små og store beslutninger – også nogle med langsigtede konsekvenser.