Navn: Lotte Bak Sørensen

Alder: 35 år

Uddannelse og stilling: Cand.soc. i Internationale Udviklingsstudier, Senior Fondsrådgiver i Augustinus Fonden

Gruppe: Bording

Aktuelle poster: Medlem af hovedbestyrelsen

Opstillet af: Regionsledelsen i Vesterhav. Gruppebestyrelsen i Bording Gruppe samt 44 medlemmer over 15 år.

Hvilket aftryk vil du gerne sætte på korpset?

– Vi og vores korps fortjener, at vi er bedre til at kommunikere vores påskønnelse af hinanden i vores fællesskab. At vi deler vores sejre og får sparring på vores udfordringer. Det gælder i alle led i vores organisation. Hvis jeg bliver valgt til hovedbestyrelsen i den kommende periode, vil jeg arbejde på, at vi forbedrer vores interne samarbejde og kommunikationsveje.

Hvilke to mærkesager er vigtigst for dig?

– At piger får livsmod og mestring i at være pigespejder, er der ingen tvivl om. Mit håb er, ligesom da jeg stillede op for to år siden, at alle piger i Danmark får mulighed for at opleve det sammenhold og livsmod, der ligger i spejderarbejdet. Derfor vil jeg fortsat arbejde med medlemsudviklingen. For at vi kan tilbyde godt pigespejderarbejde, skal vi være et stærkt fællesskab og en stærk organisation, derfor ligger organisering i korpset og kommunikation, der styrker vores fællesskab, mig fortsat meget på sinde.

Hvilke styrker kan du bidrage med i hovedbestyrelsen?

– Jeg tager både erfaring med fra den periode, jeg har siddet i hovedbestyrelsen nu, og erfaring fra andre frivillige og professionelle bestyrelsessammenhænge. Jeg vil desuden fortsat kunne sætte strategiske og koordinerende egenskaber i spil, som jeg har med fra mit job og fra frivillige roller i forskellige andre frivilligbaserede organisationer. Jeg er vant til at arbejde både overordnet og dybdegående med komplekse problemstillinger. Jeg er desuden i gang med at tage en miniuddannelse inden for bæredygtighed, som jeg også vil kunne sætte i spil i hovedbestyrelsen, efterhånden som den skrider frem.

Hvis du nu skulle skrive din egen formålsparagraf, hvordan skulle den så lyde?

– Korpsets formål er at drive spejderarbejde i overensstemmelse med spejderloven og det internationale spejderløfte og at give medlemmerne mulighed for at møde folkekirkens budskaber. Spejderarbejdet giver medlemmerne mulighed for at udvikle livsmod og rykke egne grænser i et trygt fællesskab.

Spejder-CV og kvalifikationer

  • Spejder det meste af livet, siden jeg startede som smutte i Bording
  • Aktiv på gruppeniveau
  • Internationalt arbejde, indtil jeg for to år siden blev valgt ind i hovedbestyrelsen. Her har jeg stadig mere af give af, og jeg håber, jeg får muligheden igen.