Navn: Cathrine Neidel Preussler

Alder: 33 år

Uddannelse og stilling: cand.musicae (Klassisk sanger – udøver, underviser, iværksætter). Klassisk sanger, sangpædagog og korleder

Gruppe: Esbjerg

Aktuelle poster: Regionschef i Vadehav. Projektleder på Young Spokes Girls 2024

Opstillet af: Regionsledelserne i Vadehav, Vesterhav og Øresund samt 14 medlemmer over 15 år.

Hvilket aftryk vil du gerne sætte på korpset?

– Jeg vil arbejde for at sikre en stærk sammenhængskraft i korpset gennem fokus på organisering, kommunikation, ledelse og værdier. Vores værdier er vores fælles fundament, som vi skal arbejde ud fra og have med i vores daglige spejderarbejde i alle led i korpset.

Hvilke to mærkesager er vigtigst for dig?

– Min allervigtigste mærkesag er at sikre sammenhængskraft i korpset. Afstanden er simpelthen for stor mellem gruppe, regionsledelse og hovedbestyrelse, og det betyder, at der er erfaringer i korpset, vi ikke får med ind i fællesskabet – og det er da enormt ærgerligt! Det er vigtigt at vi arbejder sammen på tværs af hele korpset og ikke mindst at vi går i samme retning. Det kræver god dialog, altså hvor vi ikke bare taler til hinanden, men med hinanden og nok så vigtigt: lytter til hinanden.

– Min anden mærkesag er uddannelse. Uddannelse er alfa og omega ift. at der i alle pigespejdergrupper sker fedt spejderarbejde. Vi bliver inspirerede af at komme på kursus, hvilket vi tager med os hjem til vores gruppe, hvor vi laver inspirerende spejderarbejde – og det er jo det, der er kernen i vores arbejde.

Hvilke styrker kan du bidrage med i hovedbestyrelsen?

– Jeg brænder for De grønne pigespejderes værdier, mission og vision, og det er for mig at se det allervigtigste, jeg bidrager med. Derudover har jeg otte års hovedbestyrelseserfaring, heraf to år hos De grønne pigespejdere, hvilket har givet mig en masse kompetencer indenfor ledelse, organisationsudvikling, strategiimplementering m.v., som jeg gerne vil bidrage med i hovedbestyrelsen igen. Jeg er ordentlig, reflekteret, rolig, lyttende, struktureret og åben, og de kvaliteter vil jeg naturligvis tage med mig ind i hovedbestyrelsen.

Hvis du nu skulle skrive din egen formålsparagraf, hvordan skulle den så lyde?

– De grønne pigespejdere er sat i verden for at drive kristeligt spejderarbejde i overensstemmelse med spejderloven, det internationale spejderløfte og den evangelisk-lutherske bekendelse.

Spejder-CV og kvalifikationer

  • Siddet i teams, regionsledelse, hovedbestyrelse, arbejdsgrupper, projektgrupper og kursusstabe i mange afkroge af korpset
  • Patruljeleder, tropleder, teamleder, projektleder, kursusleder og formand for hovedbestyrelsen og er lige nu regionschef i Vadehav.
  • Udnævnt træner, og har bl.a. derigennem en stor forståelse for vores uddannelsesstruktur og -indhold.
  • Deltaget i WAGGGS-kurser og mange andre internationale arrangementer, og har derigennem fået et bredt internationalt udsyn og et stort hjerte for WAGGGS.

Alt dette har givet mig en solid rygsæk af ledelseskompetencer, demokratisk forståelse, kommunikative kvalifikationer og strategisk tænkning. Vigtigst af alt brænder jeg for vores korps, og derfor vil jeg gerne sætte alle mine kompetencer og kvalifikationer i spil i hovedbestyrelsen.