Navn: Julie Wænnerstrøm Pedersen                                                       

Alder: 21 år

Uddannelse og stilling: Studerer Informationsvidenskab på AU

Gruppe: Tilknyttet Haderslev

Aktuelle poster: Young Spokes Girls 2024

  • Hvilket aftryk vil du gerne sætte på korpset?

– Jeg vil gerne arbejde for at skabe et korps, hvor vi skaber en dynamik i at beholde vores nuværende spejderværdier og traditioner, og dyrker dem, ligeså vel som at vi giver plads til at modernisere os og følge med tiden.

– Lige så vel vil jeg gerne gå ind i hovedbestyrelsen med stort fokus på, at vi igen får skabt et korps, hvor vi mærker hinanden endnu mere, hvor vejen fra den lokale gruppe til resten af korpset ikke er så lang.

  • Hvilke er dine to vigtigste mærkesager?

– Jeg vil gerne gøre endnu mere for, at vi stadig kan give flere kvinder og piger et stort fællesskab fyldt med traditioner og viden. Derfor vil jeg gerne arbejde for, at vi får brandet os selv endnu mere og får fat i pigerne, hvor de er – og viser dem, at vi er MEGET MERE end at lave bål.

– Mere sammenhængskraft i korpset, hvor vi samarbejder meget mere på kryds og tværs samt indbyrdes i regionerne. Jeg synes, det er vigtigt, at vi ser hinanden og kan lade os inspirere af hinanden i langt højere grad.

  • Hvilke styrker kan du bidrage med i hovedbestyrelsen?

– Jeg har en styrke i at have været aktiv i en gruppe i mange år, men også været med på projekter på nationalt niveau. Derfra ved jeg, hvad det kræver at skulle skabe noget, ALLE kan og vil være med til.  Så er jeg en viljestærk og idérig pige, som brænder for De grønne pigespejdere og vores værdier; ikke mindst for at bibeholde det vigtige fællesskab, vi har, hvor alle skal have ret og lov til at blive hørt.

  • Hvis du nu skulle skrive din egen formålsparagraf, hvordan skulle den så lyde?

– Korpsets formål er med afsæt i den kristne tro at drive spejderarbejde i overensstemmelse med spejderloven og det internationale spejderløfte, hvor medlemmerne indgår i fællesskaber, der udvikler deres færdigheder og mod.

Spejder-CV og kvalifikationer

  • Spejder stort set hele livet i flere grupper
  • 2 år i PigespejderTech, hvor jeg bl.a. også var på Naturmødet i 2023 som debattør for projektet. Det var en meget spændende og lærerig tid for mig, fordi jeg fik lov at arbejde med noget, jeg i forvejen brænder for, mens jeg fik mulighed for at give det videre til resten af korpset.
  • Medlem af projektgruppen bag Nyborg Strand kursus i 2023, som var en kæmpe øjenåbner for mig. Her fik jeg virkelig lov at sætte præg på noget, som er så vigtigt for os alle i korpset.
  • Projektgruppe på YSG 2024
  • Igennem min studie får jeg indsigt i den teknologiske udvikling og får derfor løbende vigtig viden i, hvordan vi kan og skal håndtere dette emne, både nu og i fremtiden.