Delegeretmøde 2024

Handout

Handout med en kort opsummering af weekendens beslutninger og valg er landet. Du finder det nederst på denne side.

Mødemateriale

Mødematerialet til Delegeretmødet 2024 er landet. Du finder det nederst her på siden, hvor du kan downloade det til din PC.  Materialet udgives digitalt.

Tilmelding

Tilmeldingen lukkede 25. april ved midnatstids.

Forsamlingshuse

Forud for delegeretmøde 2024 afholdes tre forsamlingshuse, hvor vi drøfter og bliver klogere på de ændringsforslag og henstillinger, der er stillet. Forsamlingshusene afholdes online som Teamsmøder.

De tre Forsamlingshuse er:

Tilmeld dig ved at klikke på det Forsamlingshus, du ønsker at deltage i.
Tilmeldingsfristen er dagen før Forsamlingshuset.

Indkaldelse til Delegeretmøde 2024

København 5. januar 2024

Hermed indkaldes til ordinært delegeretmøde for De grønne pigespejdere til afholdelse på Hotel Nyborg Strand den 25.-26. maj 2024.

Her på siden kan du finde nyttig information om DM2024.

Efterhånden som diverse dokumenter, der skal bruges før, under og efter Delegeretmøde 2024, bliver klar vil du kunne finde dem her på siden.

#pigespejderdemokrati.

Kandidater til hovedbestyrelsen

Delegeretmøde betyder valg til hovedbestyrelsen.

Overvejer du at stille op, så ræk ud til Valgkomitéen, der består af Birgitte Domino Hansen, Camilla Niebe Henriksen og Barbara Taubert.

Som kandidat skal du tilkendegive dette på en blanket og indsamle underskrifter på såkaldte opstillingslister. Begge dele kan du hente nederst på denne side.

Opstillingslister samt bekræftelse på kandidaturet skal være De grønne pigespejderes korpskontor i hænde senest søndag d. 25. februar 2024. Det  sendes til info@pigespejder.dk eller pr. post til De grønne pigespejdere, Arsenalvej 10, 1436 København K, Att. Betina Juul Nielsen.

Alle kandidater til hovedbestyrelsen vil blive præsenteres i det samlede DM2024 materiale.

Forslag til dagsordenen

Forslag til dagsorden (dvs. forslag til ændring af vedtægterne eller henstillinger) kan indsendes af regionsledelser, gruppebestyrelser, medlemmer og hovedbestyrelsen som beskrevet i vedtægternes §10 stk. 4 og 5. Benyt skabelonen nederst her på siden.

Forslag (med underskrifter) skal være De grønne pigespejderes korpskontor i hænde senest søndag d. 25. februar 2024. Det  sendes til info@pigespejder.dk eller pr. post til De grønne pigespejdere, Arsenalvej 10, 1436 København K, Att. Betina Juul Nielsen.

Alle forslag vil blive præsenteres i det samlede DM2024 materiale, som udsendes 3 uger før delegeretmødet.

Delegerede

Delegerede med (og uden) stemmeret er som beskrevet i vedtægternes §10 stk. 3.

OBS: grupper, der tre måneder før Delegeretmøde 2024 dvs. 25. februar 2024, er i restance mht. korpsafgift udelukkes som delegeret med stemmeret fra delegeretmødet.

Gruppernes stemmeantal opgøres ved fristen for indkaldelse af Delegeretmøde 2024 (dvs. 25. januar 2024). Stemmetal offentliggøres umiddelbart efter,  at det endelige stemmetal kendes dvs. 3 mdr. før delegeretmødet.  I et dokument her på siden vil du kunne se, hvor mange stemmer jeres gruppe har til rådighed til Delegeretmøde 2024.

Tilmelding til Delegeretmøde

Tilmeldingen til Delegeretmøde 2024 åbner 25. marts 2024.

Deltagelse i Delegeretmøde 2024 koster 1.875 kr.
Ønsker du enkeltværelse koster dette 275 kr. pr. nat
Overnatning fra fredag kan tilvælges og koster 425 kr. (plus evt. tillæg for enkeltværelse: 275 kr.)

Kursus i pigespejderdemokrati

Hvis du deltager på delegeretmøde for første gang eller ønsker at blive klogere på de demokratiske processer, så tilmeld dig Kursus i pigespejderdemokrati.

Lørdag inden delegeretmødet officielt begynder, dykker vi ned i, hvad der sker i korpsets demokratiske maskinrum, og du bliver klædt godt på til at deltage i Delegeretmødet.

Tilmelding til kurset sker sammen med tilmelding til DM2024.

Dagsorden

Dagorden som beskrevet i vedtægternes §10 stk. 4.

Du finder korpsets vedtægter her

Delegeretmødets dokumenter

Efterhånden som diverse dokumenter, der skal bruges før, under og efter Delegeretmøde 2024, bliver klar vil du kunne finde dem herunder.
Her vil komme invitation, stemmeopgørelse, dagsorden, bilag til dagsorden, program og handout.

pdf DM2024 Handout VIS PDF
pdf DM2024 Ændringsforslag og henstillinger på Delegeretmøde 2024 VIS PDF
pdf DM2024 materiale VIS PDF
pdf DM2024 program - opdateret VIS PDF
pdf Strategi 2024-2028 VIS PDF
pdf Vedtægtsændringsforslag vedr. formål VIS PDF
pdf Henstilling vedr. demokratisk proces VIS PDF
pdf Henstilling vedr. uniform (Haderslev gruppe og RL Vadehav) VIS PDF
pdf Henstilling vedr. beklædning (Gladsaxe gruppe) VIS PDF
pdf Henstilling vedr. sammenhængskraft VIS PDF
word DM2024 Skabelon til henstilling Download
word DM2024 Skabelon til ændringsforslag til henstilling Download
word DM2024 Skabelon til ændring til vedtægtsændringsforslag Download
pdf DM2024 Stemmeopgørelse VIS PDF
pdf DM2024 invitation VIS PDF