Navn: Leah Porse Rasmussen

Alder: 46 år

Uddannelse og stilling: Cand. Mag. i Historie, MSc. i Global Human Resource Management, Arkivar og projektleder ved Rigsarkivet

Gruppe: Taastrup

Aktuelle poster: Medlem af hovedbestyrelsen (næstformand), instruktør og træneraspirant

Opstillet af: Regionsledelserne i Kattegat, Skagerrak, Vadehav, Øresund og Østersø. Gruppebestyrelserne i Bornholm gruppe og Taastrup gruppe samt 50 medlemmer over 15 år.

Hvilket aftryk vil du gerne sætte på korpset?

– Jeg brænder for, at piger og kvinder bliver den bedste version af sig selv. Jeg drømmer om, at vores medlemmer tør stå forrest og sætte dagsordenen i vores samfund. Der er ingen tvivl om, at spejderarbejdet former vores medlemmer, og jeg er klar til at tage ansvar for, i hvilken retning pigerne skal formes, og at flere piger og kvinder får mulighed for at blive del af vores fællesskab.

Hvilke to mærkesager er vigtigst for dig?

– Jeg vil arbejde videre med demokratisk dannelse. Vi er ikke kommet i mål med at skabe en organisation, hvor den demokratiske dialog kan udfolde sig, og hvor vi som korps kan sætte os sammen og sætte en dagsorden, der gør det attraktivt for piger og kvinder at være del af vores fællesskab. Det mål vil jeg arbejde for, at vi når.

Det betyder også, at jeg vil arbejde med kommunikation i korpset og skabe en kultur, hvor vi taler sammen og deler viden. Jeg har været med til at oprette en national Facebookgruppe og gøre hovedbestyrelsens referater tilgængelige, men i hverdagen oplever jeg, at der er barrierer, når det kommer til den direkte kommunikation på tværs såvel som med hovedbestyrelsen. Det er barrierer, jeg gerne vil være med til bryde, så vi kommer tættere på hinanden og får udnyttet vores fulde potentiale.

Hvilke styrker kan du bidrage med i hovedbestyrelsen?

– Jeg tror håndfast på, at de bedste beslutninger tages, når man har viden. Viden kommer ikke af sig selv. Den skal findes, indhentes og bearbejdes. Det gør jeg i mit professionelle liv og det er en evne, jeg vil tage med ind i hovedbestyrelsen. Dertil vil jeg medbringe min evne til dialog og samarbejdsevne. Vi skal løfte i flok, og det opnår vi, når vi kan tale om udfordringerne, samarbejde for at løse dem og fejre vores succeser sammen. Jeg arbejder strategisk og målrettet. Vi skal have ambitiøse, men realistiske mål for De grønne pigespejdere og finde de strategier, der muliggør vores mål.

Hvis du nu skulle skrive din egen formålsparagraf, hvordan skulle den så lyde?

– Korpsets formål er at drive spejderarbejde i overensstemmelse med spejderloven og det internationale spejderløfte og at give medlemmerne mulighed for at møde folkekirkens budskaber. De grønne pigespejdere skal være et fællesskab, hvor vores medlemmer får redskaber til at nå deres mål i livet.

Spejder-CV og kvalifikationer

  • Spejder hele livet. Jeg startede min spejderkarriere på Bornholm, efterfølgende i København, i Jylland og nu på Sjælland.
  • Instruktør, træneraspirant og hovedbestyrelsesmedlem.
  • Frivillig ved flere spejderlejre samt været arbejdsgruppeformand og siddet med forskellige områder af kommunikation i tre Spejdernes Lejr.Som medlem af hovedbestyrelsen har jeg bl.a. arbejdet med regionsledelser, Pigespejderfokus og siddet i SAFs (Spejdernes Administrations Fællesskab) bestyrelse, så økonomistyring er ikke fremmed for mig. Jeg har siddet to perioder i hovedbestyrelsen, hvilket har givet mig indsigt i korpset, men vigtigst giver det mig god energi, fordi jeg ser det som min mulighed for at understøtte, at medlemmerne får tilsvarende fantastiske spejderoplevelser, som jeg har fået, siden jeg selv var smutte.