Navn: Kamilla Schack Larsen

Alder: 26 år

Uddannelse og stilling: Cand. Merc. (Jur.). Fuldmægtig i en økonomiafdeling

Gruppe: Dianalund

Aktuelle poster: Regionsassistent i region Østersø, medlem af kampagneteamet for det danske World Scout Jamboree (WSJ) bud under Spejderne, med-leder af programteamet på Roverway 2024, medlem af styregruppen for PigespejderFokus

Opstillet af: Regionsledelserne i Storebælt og Østersø. Gruppebestyrelsen i Dianalund Gruppe samt 11 medlemmer over 15 år.

Hvilket aftryk vil du gerne sætte på korpset?

– Jeg vil gerne være med til at sikre og sætte rammerne for fremtidens spejderarbejde hos de grønne pigespejdere, hvor der kigges på frivillighed, organisering, og hvor korpset fortsat sætter fokus på vigtige dagsordner i samfundet og er aktive i omverden. Jeg vil også gerne arbejde for, at der sættes de bedste vilkår for at udvikle vores medlemmer og sikre, at korpset er bæredygtigt økonomisk og medlemsmæssigt.

 Hvilke to mærkesager er vigtigst for dig?

– At sikre, at De grønne pigespejdere er et attraktivt korps, der baner vejen og nytænker, og at sikre et godt fundament for det frivillige arbejde.

Attraktivt korps: Vi skal være et attraktivt korps for potentielle medlemmer og for eksterne parter, der tør sætte fokus på samfundsvigtige dagsordner. Det skal vi gøre på en måde, der giver værdi for medlemmerne og hermed også for korpset, og som kan bane vejen for at skaffe medlemmer, fastholde medlemmer og skabe et bæredygtigt økonomisk grundlag for korpset.

Frivillighed: Frivillighed kan se ud på mange måder. Derfor er det vigtigt, at vi har et korps, der har gode vilkår for alle typer af frivillige. Vi skal følge med tiden og turde udvikle os. Heri ligger, at vi arbejder med organisering af frivillige. Jeg vil arbejde for at sikre et godt og holdbart grundlag for at være, og blive, frivillig på alle niveauer.

Hvilke styrker kan du bidrage med i hovedbestyrelsen?

– Jeg er analytisk, strategisk tænkende og har et stort kendskab til korpset. Dertil har jeg kendskab til økonomistyring, strategi og jura, herunder selskabs-, forenings- og kontraktjura. Som medlem af hovedbestyrelsen vil jeg have et godt udgangspunkt for at arbejde med den demokratiske proces, juridiske problemstillinger og sikre en bæredygtig økonomi i korpset.

Hvis du nu skulle skrive din egen formålsparagraf, hvordan skulle den så lyde?

– Korpsets formål er, med afsæt i den kristne tro, at drive spejderarbejde i overensstemmelse med spejderloven og det internationale spejderløfte, hvor medlemmerne indgår i fællesskaber, demokratiske processer og udvikler deres egne færdigheder og holdninger.

Spejder-CV og kvalifikationer

  • Spire-, smutte-, og tropleder i Dianalund gruppe
  • Regionsledelsen i region Østersø
  • Medlem af styregruppen for PigespejderFokus
  • Lavet Pigespejderevent
  • Tværkorpsligt engageret, senest under Spejderne og internationalt ifm. Roverway 2024.

Mit engagement i forskellige lokale, regionale og nationale dele af korpset har både givet mig en stor forståelse for strategiudvikling, branding og for korpsets opbygning, processer og værdier. Det har samtidig givet et indblik i, hvad der fungerer godt i vores korps, hvor vi er unikke, og hvor vi bør genoverveje vores tilgang.