Navn: Rikke Gejlsø Asmussen                                                                              

Alder: 26 år

Uddannelse og stilling: Uddannet pædagog og arbejder som børnehavepædagog

Gruppe: Hedensted

Aktuelle poster: Tropleder og gruppeleder

Hvilket aftryk vil du gerne sætte på korpset?

– Jeg mener, at vi som korps forsat kan og skal vokse, så vi stadig kan være pigespejdere, med alt det indebærer. Det at skabe rum og give muligheder for, at vores medlemmer i hele landet kan udvikle sig i de små og store rammer, vores korps tilbyder som fællesskab. Uanset om de er medlemmer i 2 eller 15 år, skal de have følt, de har været en del af noget større, som (u)bevidst har påvirket dem positivt.

Hvilke to mærkesager er vigtigst for dig?

– Jeg vil gerne arbejde for gennemsigtighed af “job” i og for korpset. Det kan være svært at finde hoved og hale i, hvilke muligheder der for at være frivillig, udover det gruppenære, når man ikke er i regionensledelse, hovedbestyrelsen eller et team. Der kan være langt til grupperne, hvor der sidder mange, der gerne vil lave andet end ugentlig spejder. Hvis vi får gjort vores frivillige opgaver synlige, tror jeg også på, at grupperne vil komme tættere på korpset og føle et større tilhørsforhold.

Derudover vil jeg gerne arbejde for at fastholde vores unge medlemmer. Der er allerede lagt et flot stykke arbejde med det nuværende ungenetværk, men jeg ønsker at bygge videre på det og være med til at sætte unge voksne medlemmer på dagsordenen. Jeg vil arbejde med, hvordan vi fastholder dem som ledere, samtidig med de ikke bliver glemt som almene medlemmer.

Hvilke styrker kan du bidrage med i hovedbestyrelsen?

 – Jeg har erfaring og viden fra rollen som aktiv spejderleder og mit job som pædagog, i forhold til det der rører sig for vores børnemedlemmer. Yderligere har jeg grundet min alder en idé om, hvad der tiltrækker unge medlemmer. Jeg er god til at skabe overblik, når bølgerne kan gå højt i diskussioner. Jeg lytter til forskellige parter og forsøger at danne et fælles grundlag og dermed komme til en mulig løsning på det, der diskuteres.

Hvis du nu skulle skrive din egen formålsparagraf, hvordan skulle den så lyde?

– Korpsets formål er at styrke og udvikle piger og kvinder gennem spejderarbejdet, i overensstemmelse med spejderloven og det internationale spejderløfte og med inspiration fra folkekirken og dens værdier.

Spejder-CV og kvalifikationer

  • Spejder i Hedensted på 17. år, hvor jeg har haft en lederfunktion i cirka 11. Det seneste års tid har jeg fungeret som gruppeleder i tæt samarbejde med mine skønne med-ledere.
  • 2 år i regionsledelsen for Region Kattegat, hvilket var en spændende og lærerig periode, hvor jeg fik øjnene op for, at det organisatoriske spejderarbejde er noget, jeg klart kan se mig selv i. Inden jeg kom i regionsledelsen, var jeg med i projektgruppen, som udviklede regionens “oprykningsfest”.
  • Ungleder, mest som stab, men også en enkelt gang som kursusleder. Igennem mine gange som stab blev jeg ikke kun klogere på mig selv som leder og formidler. Jeg blev også klar over, at jeg brænder for at være et led i at give vores unge medlemmer den viden, erfaring og de kompetencer, de har brug for, for at kunne give vores pigespejdere i hele landet de bedste muligheder for at forelske sig i pigespejderlivet, som jeg har gjort.