Den formelle/officielle status af at være en spejdergruppe under De grønne pigespejdere opnås , når en gruppeaftale er underskrevet af gruppen og De grønne pigespejderes Hovedbestyrelse.

Tjekliste til godkendelse af en pigespejdergruppe

 1. Et formål og et sæt vedtægter
 2. En stiftende generalforsamling
 3. En bestyrelse
 4. En gruppeaftale med De grønne pigespejderes hovedbestyrelse
 5. Godkendelse fra kommunen

Formål og vedtægter

Når I stifter en pigespejdergruppe, er jeres formål og vedtægter lig pigespejdernes formål og vedtægter. Læs De grønne pigespejderes vedtægter (åbner pdf). Formålet kan læses under ”Viden om De grønne pigespejdere”.

Kontakt korpskontoret og hør nærmere om, hvordan I nemmest laver vedtægter for jeres gruppe, fordi kravene til vedtægter varierer fra kommune til kommune. Send en mail til info@pigespejder.dk eller ring korpskontoret på på tlf. 33129538.

Stiftende generalforsamling

For at blive en forening skal I holde en stiftende generalforsamling, hvor I inviterer dem der er interesserede i at blive en del af gruppen.

På den stiftende generalforsamling gennemgår opstartsgruppen vedtægterne, bliver enige om ændringer og godkender til sidst vedtægterne med ændringer.

Forslag til dagsorden for stiftende generalforsamling:

 • Valg af dirigent – dirigentens rolle er at lede forsamlingen gennem punkterne på dagsordenen.
 • Valg af referent
 • Redegørelse for hvorfor I vil starte en spejdergruppe
 • Forslag til vedtægter
 • Forslag til fremtidigt arbejde og aktiviteter
 • Forslag til budget og kontingent for spejdere og for ledere
 • Valg af repræsentanter for medlemmer til gruppebestyrelsen.
 • Valg af revisor
 • Eventuelt

Læs mere om generalforsamling.

Det er vigtigt, at referenten udarbejder et referat, der indeholder alle beslutninger fra den stiftende generalforsamling. Det er vigtigt, hvis der fremgår navne af referatet, at det er det fulde navn.  Referatet underskrives af både referenten og dirigenten. Referatet er gruppens ”fødselsattest”, og I får frem over brug for den i mange forskellige sammenhænge – fx som dokumentation for, at gruppen formelt eksisterer.

Bestyrelse

Læs mere om kravene til bestyrelsen i afsnittet Bestyrelse.

Gruppeaftale med De grønne pigespejderes Hovedbestyrelse

For at blive godkendt som pigespejdergruppe under De grønne pigespejdere, skal I indgå en gruppeaftale med De hovedbestyrelsen. Aftalen underskrives både af gruppebestyrelsen og af hovedbestyrelsen. I får gruppeaftalen ved at henvende jer til korpskontoret fx via info@pigespejder.dk

Godkendelse af forening i kommunen

For at jeres gruppe kan få tilskud og være berettiget til at få anvist lokaler af kommunen, skal I godkendes som lokalforening i kommunen. Dvs. at I skal ansøge kommunen om godkendelse. Reglerne for hvordan man bliver oprettet og godkendt som forening varierer fra kommune til kommune og kan læses på kommunens hjemmeside.

Ansøgningen til kommunen skal vedlægges gruppens vedtægter.