Ansvarsforsikring

De grønne pigespejdere har tegnet en ansvarsforsikring i Alm. Brand. Den dækker skader på personer og ting, som vores medlemmer og frivillige samt børn og gæster er skyld i under udførelse af spejderaktiviteter. Dette inkluderer også skader på lånte og lejede genstande og bygninger samt skader forvoldt af selvbyggede søfartøjer (typisk tømmerflåder).

Dækning

Forsikringen er på gruppeniveau. Det vil sige, at hvis et medlem forvolder skade på en af sin egen gruppes ting, så dækker ansvarsforsikringen ikke. Hvis der derimod er tale om, at en gruppe fx besøger et spejdercenter og et af gruppens medlemmer forvolder skade på centerets faciliteter, så dækker ansvarsforsikringen.

Forsikringen dækker overalt i Europa og inkluderer:

  • Person/tingskade (herunder ingrediens/komponentskade)
  • Fareafværgelse
  • Forurening
  • Bemærk at forsikringen ikke dækker lands- og korpslejre. I disse tilfælde skal der evt. tegnes separat forsikring.

Der er en selvrisiko på 2.000,- kr. forbundet med alle skadetyper – dog 5.000,- kr. ved teambuildingkurser.

Betingelser

Inden et arrangement gennemføres, skal der være instruktion i sikkerhedsprocedurer og lignende sikkerhedsmæssige foranstaltninger ved kompetente instruktører.

Gruppelederen/instruktøren/den ansvarlige skal også gennemgå udstyr og øvrigt materiel for fejl og mangler, inden dette benyttes til udøvelse af aktiviteter, samt sikre at alle nødvendige foranstaltninger til sikkerhed er overholdt.

Den enkelte aktivitet skal desuden udføres under kyndigt opsyn af gruppens faste instruktører.

Skadeanmeldelse

Hvis I kommer ud for en skade, skal I skrive til forsikring@pigespejder.dk

Spørgsmål?

Skriv en mail til forsikring@pigespejder.dk, hvis du har brug for mere information om rejseforsikringen.