Øvrige forsikringer

Det er en god idé, at I som gruppe tænker over, hvordan I er dækket forsikringsmæssigt, og om I fx har brug for at udvide med en af nedenstående forsikringer.

Motorkøretøjer

Har din gruppe et motorkøretøj? Når man ejer et motorkøretøj – fx en bil, varevogn, traktor, havetraktor, arbejdsmaskine – så er det lovpligtigt at have en ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen dækker skader på andre personer og ting, som føreren måtte være skyld i.

Med hensyn til arbejdsmaskiner, så vil en ansvarsforsikring for motorkøretøjer dække, når arbejdsmaskinen anvendes som selvkørende maskine – fx hvis den kører over en offentlig vej fra én ejendom til en anden. Skader, der sker når arbejdsmaskinen er i brug som arbejdsredskab, dækkes af korpsets ansvarsforsikring.

En kaskoforsikring vil dække skader på gruppens eget motorkøretøj som fx skader ved hærværk eller sammenstød, brand og tyberi.

Bygning og løsøre

Ejer din gruppe selv jeres hytte, og opbevarer I ting, som I ville være kede af at miste? Så bør I sikre jer, at hytten har en bygningsforsikring, og at der er tegnet en løsøreforsikring, som dækker indboet.

En bygningsforsikring vil typisk dække brand og pludseligt opståede skader på hytten. Disse dækninger kan så udvides med fx kortslutning, rør og kabel, stikledninger, glas og sanitet, svamp og insekt samt husejeransvar.

Pludseligt opståede skader (grunddækning) kan fx være storm- og vandledningsskade, indbrud, påkørsel eller anden pludselig skade. Ved pludselig opstået skade forstås en skade, som skyldes en udefra pludselig kommende og virkende årsag. Årsag og virkning skal ske samtidigt.

En løsøreforsikring vil typisk dække skade på løsøre, når skaden er opstået inde i hytten og skyldes:

Brand – ild, lynnedslag, eksplosion, sprængning, nedstyrtning af luftfartøjer, pludselig opstået tilsodning og slukningsindsats
Tyveri – indbrud i aflåste  bygninger, lokaler, containere, skurvogne og biler samt elektronisk indbrud i netbank
Vand – storm, sky- og tøbrud, pludselig udstrømning af vand, olie og kølevæske

Spørgsmål?

Kontakt korpskontoret på forsikring@pigespejder.dk, hvis du har spørgsmål vedrørende forsikring af bygning og løsøre. Tilbud på forsikring kan rekvireres på www.spejderforsikring.dk