Ulykkeforsikring

De grønne pigespejdere har tegnet en ulykkesforsikring hos Alm. Brand, der dækker samtlige medlemmer af De grønne pigespejder, både børn og voksne.

Med den fælles ulykkesforsikring har korpset sørget for, at alle medlemmer er forsikret, hvis de skulle være så uheldige at komme ud for en ulykke med personskade til følge, mens de udfører spejderaktiviteter.

Bemærk, at der er tale om en fritidsulykkesforsikring, som alene dækker i forbindelse med spejderaktiviteter. Den dækker altså ikke på job eller i skole eller i fritiden, når man foretager sig andre ting end dem, der er relateret til medlemskabet hos De grønne pigespejdere.

Hvad betyder det?

For grupper, spejderarrangementer betyder den fælles ulykkesforsikring følgende:

Grupper skal ikke længere indberette det antal personer, som ønskes forsikret, men korpset sørger for at give et totalt medlemstal til Alm. Brand.

Korpset vil fremover dække omkostningerne forbundet med ulykkesforsikringen, så grupper skal ikke længere medregne denne post i budgettet.

Dækning

Forsikringen dækker personskader, der er forårsaget af ulykkestilfælde, når disse sker under spejderaktiviteter, som er arrangeret og under opsyn af De grønne pigespejdere.

Det kan for eksempel være:

  • spejdermøder
  • arrangementer
  • udflugter
  • rejser
  • tandskade og farlig sport er meddækket

Forsikringen dækker i hele verden ved ophold på maximum 31 dage. Dog er der ikke tidsbegrænsning på ophold i Norden, Grønland og EU.

Erstatningsbeløb for 2021 er:

Erstatning ved død:
kr. 28.066

Erstatning ved 100% invaliditet:
kr. 204.556

Tandskade
kr. 25.000

Der er dækning fra 5% varig invaliditet.

Det er ikke muligt at vælge andre dækninger end ovenstående. Hvis gruppen eller enheden ønsker en højere dækning, kan der tegnes en supplerende forsikring uden om korpset.

Skadeanmeldelse

Hvis en skade opstår, skal du skrive til forsikring@pigespejder.dk hurtigst muligt.

Spørgsmål?

Har du eller din gruppe spørgsmål angående ulykkesforsikringen? Kontakt Korpskontoret ved at sende en mail til forsikring@pigespejder.dk.

Skriv “Ulykkesforsikring i emnefeltet og oplys gruppens navn og anden relevant information.