Derfor er kommunen en vigtig samarbejdspartner

Som ny gruppe er samarbejde med kommunen afgørende, da kommunen kan hjælpe jer med en række ting i forbindelse med gruppens opstart.

Kommunen er forpligtet til at stille lokaler til rådighed til jer. Jo bedre samarbejde I har og jo bedre forståelse for spejdergruppens virke kommunen har, des bedre er jeres chance for at få stillet gode faciliteter til rådighed.

Kommunen uddeler aktivitetstilskud til børne- og ungeforeninger.

Mange kommuner vil rigtig gerne være behjælpelige med sparring og rådgivning i forbindelse oprettelse af en ny forening.

Et godt samarbejde betyder, at I kan få indflydelse på de vilkår jeres gruppe arbejder under.

Sådan skaber du kontakt til kommunen

  • Tøv ikke med at kontakte borgmester og/eller relevante forvaltninger direkte i en mail, i en sms eller via et telefonopkald. Hvis I er så langt med gruppens opstart at der allerede er aktive piger, så invitér dem ud i jeres gruppe, så de kan se den forskel I gør for pigerne!
  • Vær aktive i forbindelse med kommunale frivillighedsdage.
  • Tag fat i frivillighedskonsulent/foreningsguides, som mange kommuner benytter sig af. Deres formål er at hjælpe foreninger ligesom jer.

To gode råd når du kommunikerer med kommunen

  • Vær konkret: Det er vigtigt, at kommunen ved I findes og har en forståelse for den værdi i skaber for pigerne, borgerne og kommunen. Derfor skal du i kontakten med kommunen fortælle, hvilken konkret værdi i skaber og hvordan I konkret understøtter kommunale tilbud på børne- og ungeområdet. Få inspiration til det her: afsnit om gruppeidentitet.
  • Skab relationer: Spejdergruppen kan med fordel opbygge tætte relationer til nøglepersoner i det lokalpolitiske system. I kan eksempelvis give politikere, embedsmænd eller foreningsguides et bedre indblik i spejderlivet ved at invitere dem til at deltage i spejderaktiviteter. Stærke relationer med politikerne kan gøre mange ting nemmere, når man som gruppe kommer og har et projekt eller en idé, man gerne vil have gjort til virkelighed.

Lokale børne- og ungdomssamråd (BUS)

Der er store fordele i at være en del af det lokale børne- og ungdomssamråd, BUS. Det er et netværk af alle kommunens spejderkorps, FDF-kredse, DUI Leg og Virke samt KFUM og KFUK i Danmark. Her kan du få sparring og hjælp til, hvad kommunen kan bidrage med i forhold til tilskud til arbejde med børn og unge og egnede lokaler. Herudover er BUS et politisk organ, hvor I sammen kan få indflydelse i kommunen i kræft af jeres volumen.

En anden fordel er, at de enkelte foreninger går sammen om at lave fælles arrangementer, som giver synlighed og PR og som er nemmere at planlægge, fordi man er flere om det. For eksempel Spejderne i Ringsted, se deres hjemmeside: spejderne-i-ringsted.dk