De grønne pigespejdere er et spejderkorps kun for piger og kvinder. Vi har 4000 medlemmer fordelt på 120 lokale grupper i hele Danmark. Vi har 100 års erfaring med at lave udfordrende aktiviteter i naturen for piger.

Pigespejdere er piger, der tør

Aktiviteter der får hver enkelt pige til at turde mere, også at lave fejl. Vi tror på, at man lærer af sine fejl, og at det vigtigere at have modet til at turde kaste sig ud i noget nyt end at kunne det hele til perfektion. Grønne pigespejdere får gåpåmod på livet. De lærer at gribe de muligheder, der kommer deres vej.

Vision

Vi giver piger mod, og vi sætter verden i bevægelse.

Mission

Det er vores mission at gøre piger og kvinder i stand til at udvikle og udnytte deres fulde potentiale.

Organisation

De grønne pigespejdere er en frivillig forening båret af engagerede frivillige kræfter. Hver eneste uge sørger et hold frivillige ledere for at give pigespejderne udfordrende og uforglemmelige oplevelser i spejdergrupperne. De lokale grupper er repræsenteret i en regionsledelse. Derudover sidder en frivillig hovedbestyrelse og en række teams og arbejdsgrupper og arbejder med nationale indsatser.

Til at understøtte og udvikle De grønne pigespejderes arbejde for piger der tør, er der et sekretariat med faglige konsulenter og en generalsekretær i spidsen.